Vytvoriť faktúru

INTERCONTACT, ekonomické a poradenské služby - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno INTERCONTACT, ekonomické a poradenské služby
IČO 31342302
DIČ 2020869653
IČ DPH SK2020869653
Dátum vzniku 16 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTERCONTACT, ekonomické a poradenské služby
Hlaváčiková 19
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 36 890 €
Zisk -5 736 €
Aktíva 24 937 €
Vlastný kapitál 12 297 €
Kontaktné informácie
Email intercontact@bdsl.sk
Phone(s) 0265420840
Dátum aktualizácie údajov: 04.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 15,679
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 113
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 113
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 113
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 15,208
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,827
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,800
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,800
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 27
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 13,381
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,054
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 12,327
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 358
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 358
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 15,679
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,616
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 293
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 293
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 8,420
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 8,420
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,736
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,063
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 415
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 415
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,648
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 480
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 480
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,225
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 234
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 213
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,496
Dátum aktualizácie údajov: 04.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 36,890
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 36,890
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 36,890
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 41,418
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,364
D. Služby (účtová skupina 51) 7,449
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 29,483
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 22,380
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 7,103
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 145
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,020
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,020
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -552
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 509
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,528
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 27,077
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 249
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 249
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -248
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,776
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,736
Dátum aktualizácie údajov: 04.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.07.2016
 • IČO:31342302 DIČ: 2020869653 IČ DPH: SK2020869653
 • Sídlo: INTERCONTACT, ekonomické a poradenské služby, Hlaváčiková 19, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Februára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Gabriela Hricišáková Hlaváčikova 19 Bratislava 22.04.1996
  Ing. Dušan Malina Bratislava 22.04.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Gabriela Hricišáková 3 319 € (50%) Hlaváčikova 19 Bratislava
  Ing. Dušan Malina 3 319 € (50%) Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.07.2016Nové obchodné meno:
   INTERCONTACT s.r.o., ekonomické a poradenské služby
   25.08.2009Nové sidlo:
   Hlaváčiková 19 Bratislava 841 05
   12.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Gabriela Hricišáková Hlaváčikova 19 Bratislava
   Ing. Dušan Malina Hlaváčikova 19 Bratislava
   22.04.1996Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Gabriela Hricišáková Hlaváčikova 19 Bratislava
   Ing. Dušan Malina Hlaváčikova 19 Bratislava
   05.05.1994Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačného, ekonomického a účtovného poradcu
   sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu a zákaziek
   organizovanie školení a odborných seminárov v oblasti podnikania
   vydávanie neperiodickej tlače
   16.02.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným