Vytvoriť faktúru

CLOSE UP, Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CLOSE UP, Bratislava
IČO 31342329
DIČ 2020328970
IČ DPH SK2020328970
Dátum vzniku 17 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CLOSE UP, Bratislava
Krížna 30
81107
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -3 234 €
Aktíva 16 368 €
Vlastný kapitál 15 688 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903446915
Mobile phone(s) 0903446915
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 14,159
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,657
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,657
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 850
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 249
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 558
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12,502
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 12,497
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 193
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 12,304
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,159
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 12,453
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 29,799
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 96
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 96
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 33,872
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 33,872
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -54,719
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 7,296
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -62,015
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,234
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,706
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 672
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 672
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,034
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 74
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 74
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,147
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 75
D. Služby (účtová skupina 51) 1,429
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 66
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 498
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 498
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 79
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,147
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,504
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 128
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 128
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -127
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,274
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,234
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31342329 DIČ: 2020328970 IČ DPH: SK2020328970
 • Sídlo: CLOSE UP, Bratislava, Krížna 30, 81107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Februára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Henrich Gavač Meteorova 7 Bratislava 20.10.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Henrich Gavač 3 253 € (49%) Meteorova 7 Bratislava
  Close up Filmgesellschaft m.b.H. 3 386 € (51%) Wien Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.02.2004Noví spoločníci:
   Henrich Gavač Meteorova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Henrich Gavač Meteorova 7 Bratislava Vznik funkcie: 20.10.2003
   19.02.2004Zrušeny spoločníci:
   Henrich Gavač Meteorova 7 Bratislava
   Andrea Gavačová Klincová 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrea Gavačová Klincová 15 Bratislava Skončenie funkcie: 20.10.2003
   12.07.1999Noví spoločníci:
   Close up Filmgesellschaft m.b.H. Schelleingasse 14 Wien Rakúska republika
   Henrich Gavač Meteorova 7 Bratislava
   Andrea Gavačová Klincová 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Andrea Gavačová Klincová 15 Bratislava Skončenie funkcie: 20.10.2003
   11.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Close up Filmgesellschaft m.b.H. Paulusgasse 13 Wien Rakúska republika
   Henrich Gavač Meteorova 7 Bratislava
   Andrea Gavačová Mesačná 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Andrea Gavačová Mesačná 18 Bratislava
   12.02.1998Nové sidlo:
   Krížna 30 Bratislava 811 07
   11.02.1998Zrušené sidlo:
   Revolučná 10 Bratislava 821 04
   17.02.1993Nové obchodné meno:
   "CLOSE UP, spol. s r. o. Bratislava"
   Nové sidlo:
   Revolučná 10 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry
   reklamná a propagačná činnosť
   predaj nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
   Noví spoločníci:
   Close up Filmgesellschaft m.b.H. Paulusgasse 13 Wien Rakúska republika
   Henrich Gavač Meteorova 7 Bratislava
   Andrea Gavačová Mesačná 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Andrea Gavačová Mesačná 18 Bratislava