Vytvoriť faktúru

Bluebell - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Bluebell
IČO 31342418
Dátum vzniku 17 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Bluebell
Mierová 318/18
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 573 €
Zisk -887 €
Aktíva 60 495 €
Vlastný kapitál -40 770 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243424732, 0243638256
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 49,335
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -8
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 49,335
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -41,657
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -47,741
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -887
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 90,992
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,076
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 89,916
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 240
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,236
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 88,440
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 1,573
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,224
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 349
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 1,332
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 1,212
C. Služby (účtová skupina 51) 120
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 241
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -108
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 168
M. Nákladové úroky (562) 2
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 166
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -168
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 73
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -887
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016