Vytvoriť faktúru

C O M A T - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno C O M A T
Stav Zrušená
IČO 31342469
DIČ 2020317387
IČ DPH SK2020317387
Dátum vzniku 18 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo C O M A T
Björnsonova 7
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 194 266 €
Zisk -7 136 €
Aktíva 169 148 €
Vlastný kapitál 63 358 €
Kontaktné informácie
Email comat@comat.sk
Phone(s) 0252491055, 0252626212
Mobile phone(s) +421911733799
Fax(es) 0252626212
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 15,331
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 15,331
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,331
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 95,549
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 14,874
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,551
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 57,609
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 110,880
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 56,222
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 672
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 56,046
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -7,136
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 54,658
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 5,013
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 49,594
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,461
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,706
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 750
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 39,677
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 51
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 194,266
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 158,479
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 35,775
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 199,773
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 44,755
C. Služby (účtová skupina 51) 84,742
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 47,634
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,168
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 16,335
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,139
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -5,507
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 28,982
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 670
N. Kurzové straty (563) 56
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 614
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -669
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -6,176
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -7,136
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31342469 DIČ: 2020317387 IČ DPH: SK2020317387
 • Sídlo: C O M A T, Björnsonova 7, 81105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Februára 1993
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.06.2015Zrušené obchodné meno:
   C O M A T spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Björnsonova 7 Bratislava 811 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba kompozitných materiálov na báze kovov, keramiky a uhlíka
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   organizovanie školení a seminárov
   poradenská, analytická a kozultačná činnosť súvisiaca s predmetom podnikania
   výroba komponentov do kompresorov a čerpadiel
   oprava a servis čerpadiel a kompresorov /mechanických častí/
   prenájom dopravných prostrriedkov
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   reklamná a propagačná činnosť
   výstavníctvo
   prieskum trhu
   factoring a forfaiting
   prenájom strojov a prístrojov
   obstarávanie služieb spojených s prenájmom nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   automatizované spracovanie údajov
   grafické práce na počítači
   fotografické služby
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora
   nákup a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky /maloobchod, veľkoobchod/
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   management
   marketing
   public relations
   organizačné zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí
   kancelárske a sekretárske služby
   výroba strojov a zariadení pre dopravu kvapalín a plynov
   výroba čerpadiel na kvapaliny, výroba vzduchových alebo iných plynových kompresorov
   výroba priemyselných uzáverov, regulačných armatúr
   výroba ložísk, prevodových hriadeľov, spojok, zotrvačníkov, remeníc, prenosového hydraulického zariadenia
   výroba ozubených kolies, ozubených prevodov, prevodových skríň
   Zrušeny spoločníci:
   Barbora Pohodová , BSBA Albánska 3 Bratislava 831 06
   EQUIECO s.r.o. Legerova 1820/39 Praha 2 120 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Barbora Pohodová Albánska 6882/3 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 11.08.2014
   03.06.2015Noví spoločníci:
   EQUIECO s.r.o. Legerova 1820/39 Praha 2 120 00 Česká republika
   02.06.2015Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Jung Janka Alexyho 1 Bratislava 841 01
   14.04.2015Noví spoločníci:
   Barbora Pohodová , BSBA Albánska 3 Bratislava 831 06
   13.04.2015Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Kunkela Pifflova 6 Bratislava 851 01
   13.08.2014Nový štatutárny orgán:
   Barbora Pohodová Albánska 6882/3 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 11.08.2014
   12.08.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Kunkela Pifflova 6 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 18.02.1993
   11.06.2003Nové predmety činnosti:
   výroba komponentov do kompresorov a čerpadiel
   oprava a servis čerpadiel a kompresorov /mechanických častí/
   prenájom dopravných prostrriedkov
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   reklamná a propagačná činnosť
   výstavníctvo
   prieskum trhu
   factoring a forfaiting
   prenájom strojov a prístrojov
   obstarávanie služieb spojených s prenájmom nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   automatizované spracovanie údajov
   grafické práce na počítači
   fotografické služby
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora
   nákup a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky /maloobchod, veľkoobchod/
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   management
   marketing
   public relations
   organizačné zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí
   kancelárske a sekretárske služby
   výroba strojov a zariadení pre dopravu kvapalín a plynov
   výroba čerpadiel na kvapaliny, výroba vzduchových alebo iných plynových kompresorov
   výroba priemyselných uzáverov, regulačných armatúr
   výroba ložísk, prevodových hriadeľov, spojok, zotrvačníkov, remeníc, prenosového hydraulického zariadenia
   výroba ozubených kolies, ozubených prevodov, prevodových skríň
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Kunkela Pifflova 6 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 18.02.1993
   10.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Kunkela Pifflova 6 Bratislava
   21.06.2000Nové sidlo:
   Björnsonova 7 Bratislava 811 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Jung Janka Alexyho 1 Bratislava 841 01
   Ing. Jaroslav Kunkela Pifflova 6 Bratislava 851 01
   20.06.2000Zrušené sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 34
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Kunkela Pifflova 6 Bratislava 851 01
   16.08.1999Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Kunkela Pifflova 6 Bratislava 851 01
   15.08.1999Zrušeny spoločníci:
   V E - T E X, spol. s r.o. Bratislava
   Ing. RNDr. Stanislav Kúdela , CSc Bagarova 16 Bratislava
   Ing. Jaroslav Kunkela Pifflova 6 Bratislava
   Ing. Augustín Schweighofer , CSc Royova 7 Bratislava
   06.10.1998Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 34
   Noví spoločníci:
   V E - T E X, spol. s r.o. Bratislava
   Ing. RNDr. Stanislav Kúdela , CSc Bagarova 16 Bratislava
   Ing. Jaroslav Kunkela Pifflova 6 Bratislava
   Ing. Augustín Schweighofer , CSc Royova 7 Bratislava
   05.10.1998Zrušené sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   V E - T E X, spol. s r.o. Bratislava
   Ing. RNDr. Stanislav Kúdela , CSc Bagarova 16 Bratislava
   Ing. Jaroslav Kunkela Pifflova 6 Bratislava
   Ing. Augustín Schweighofer , CSc Royova 7 Bratislava
   09.12.1997Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 841 05
   08.12.1997Zrušené sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 03
   18.02.1993Nové obchodné meno:
   C O M A T spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba kompozitných materiálov na báze kovov, keramiky a uhlíka
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   organizovanie školení a seminárov
   poradenská, analytická a kozultačná činnosť súvisiaca s predmetom podnikania
   Noví spoločníci:
   V E - T E X, spol. s r.o. Bratislava
   Ing. RNDr. Stanislav Kúdela , CSc Bagarova 16 Bratislava
   Ing. Jaroslav Kunkela Pifflova 6 Bratislava
   Ing. Augustín Schweighofer , CSc Royova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jaroslav Kunkela Pifflova 6 Bratislava