Vytvoriť faktúru

JU & KA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 16.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno JU & KA
Stav Zrušená
IČO 31342558
DIČ 2020350904
IČ DPH SK2020350904
Dátum vzniku 19 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JU & KA
Ševčenkova 29
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 917 €
Zisk -51 314 €
Aktíva 252 789 €
Vlastný kapitál 201 566 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0263451732, 0905595888
Mobile phone(s) 0905595888
Dátum aktualizácie údajov: 16.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 58,314
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 58,314
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,747
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,747
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 55,567
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 44,587
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 10,980
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 58,314
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 44,680
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 0
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 89,354
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 89,354
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -51,314
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,634
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 13,634
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 7,804
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,739
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,091
Dátum aktualizácie údajov: 16.09.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,917
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,292
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 625
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 54,932
D. Služby (účtová skupina 51) -265
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 13,518
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 11,000
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,805
4. Sociálne náklady (527, 528) -287
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 53
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21,071
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 21,071
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 686
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,869
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -51,015
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 265
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 7
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 301
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 301
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -294
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -51,309
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -51,314
Dátum aktualizácie údajov: 16.09.2016
 • IČO:31342558 DIČ: 2020350904 IČ DPH: SK2020350904
 • Sídlo: JU & KA, Ševčenkova 29, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Februára 1993
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.09.2016Zrušené obchodné meno:
   JU & KA s.r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   08.04.2014Nové obchodné meno:
   JU & KA s.r.o. v likvidácii
   19.02.1993Nové sidlo:
   Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným