Vytvoriť faktúru

OCULUS & Co - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno OCULUS & Co
IČO 31342639
DIČ 2020319257
IČ DPH SK2020319257
Dátum vzniku 18 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OCULUS & Co
Hontianska 1
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 482 450 €
Zisk 31 609 €
Aktíva 459 953 €
Vlastný kapitál 281 495 €
Kontaktné informácie
Email office@oculus.sk
Phone(s) 0253411067
Mobile phone(s) 0905413595, 0905413596, 0948315712
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 15,129
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 15,129
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,129
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 504,623
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 306,637
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -74
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 53,360
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 519,752
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 313,103
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 274,191
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 31,609
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 206,649
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 447
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 34,002
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 25,986
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,566
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,450
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 200
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 172,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 482,450
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 447,670
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 29,202
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,299
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,279
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 446,969
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 258,764
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,631
C. Služby (účtová skupina 51) 86,190
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 43,494
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 672
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,495
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 42,348
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,375
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 35,481
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 123,287
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1,224
X. Výnosové úroky (662) 3
XI. Kurzové zisky (663) 1,221
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,201
N. Kurzové straty (563) 2,766
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 435
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,977
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 33,504
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,895
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 31,609
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31342639 DIČ: 2020319257 IČ DPH: SK2020319257
 • Sídlo: OCULUS & Co, Hontianska 1, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Februára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ľubomír Kovár Hontianska 1 Bratislava 821 09 18.02.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ľubomír Kovár 1 328 € (20%) Hontianska 1 Bratislava 821 09
  OCULUS Optikgeräte Gesellschaft mit beschränkter Haftung 5 311 € (80%) Wetzlar - Dutenhofen D-35582 Spolková republika Nemecko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.09.2005Noví spoločníci:
   OCULUS Optikgeräte Gesellschaft mit beschränkter Haftung Münchholzhäuser str. 29 Wetzlar - Dutenhofen D-35582 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Kovár Hontianska 1 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 18.02.1993
   01.09.2005Zrušeny spoločníci:
   OCULUS Optikgeräte Gesellschaft mil beschränkter Haftung, A - 75Ol 77 Spitzzicken Rakúska republika
   Wilhelmine Marie van Gerven 77 Spitzzicken Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Kovár Hontianska 1 Bratislava 821 09
   02.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Kovár Hontianska 1 Bratislava 821 09
   OCULUS Optikgeräte Gesellschaft mil beschränkter Haftung, A - 75Ol 77 Spitzzicken Rakúska republika
   Wilhelmine Marie van Gerven 77 Spitzzicken Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Kovár Hontianska 1 Bratislava 821 09
   01.10.1998Zrušeny spoločníci:
   OCULUS Optikgeräte Gesellschaft mil beschränkter Haftung, A - 75Ol 77 Spitzzicken Rakúska republika
   Ing. Ľubomír Kovár Hontianska 1 Bratislava 821 09
   Wilhelmine Marie van Gerven 77 Spitzzicken Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Kovár Hontianska 1 Bratislava 821 09
   01.04.1993Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   18.02.1993Nové obchodné meno:
   OCULUS & Co, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hontianska 1 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Výroba a opravy lekárskych prístrojov a nástrojov.
   Noví spoločníci:
   OCULUS Optikgeräte Gesellschaft mil beschränkter Haftung, A - 75Ol 77 Spitzzicken Rakúska republika
   Ing. Ľubomír Kovár Hontianska 1 Bratislava 821 09
   Wilhelmine Marie van Gerven 77 Spitzzicken Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľubomír Kovár Hontianska 1 Bratislava 821 09