Vytvoriť faktúru

A.J.P. PETRUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno A.J.P. PETRUS
IČO 31342663
DIČ 2020345437
IČ DPH SK2020345437
Dátum vzniku 19 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo A.J.P. PETRUS
Drobného 22
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 16 666 €
Zisk -3 185 €
Aktíva 109 147 €
Vlastný kapitál 10 901 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0255565460
Mobile phone(s) 0903415179, 0905253661
Fax(es) 0255422404
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 2,257
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 2,257
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 99,012
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 39,421
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 635
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 58,956
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 101,269
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,716
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 50,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 50,000
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 44,431
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,629
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -87,159
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,185
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 93,553
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 16,596
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 47,939
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 43,656
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,556
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,579
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,148
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 40
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 28,978
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 16,666
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 15,631
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,035
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 32,257
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,480
C. Služby (účtová skupina 51) 9,018
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 20,050
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 706
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -15,591
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,133
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 15,155
X. Výnosové úroky (662) 822
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 14,333
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,612
M. Nákladové úroky (562) 427
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,185
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 13,543
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,048
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,137
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,185
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015