Vytvoriť faktúru

FLÓRA BRATISLAVA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FLÓRA BRATISLAVA
IČO 31342744
DIČ 2020317530
IČ DPH SK2020317530
Dátum vzniku 22 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FLÓRA BRATISLAVA
Vysoká 139/20
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 164 150 €
Zisk 17 385 €
Aktíva 305 025 €
Vlastný kapitál 52 470 €
Kontaktné informácie
Email so.kovac@stonline.sk
Phone(s) 0315600191, 0903671903, 0907649966
Mobile phone(s) +421903458628
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 128,296
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 128,296
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 126,735
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 145,687
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 100
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 35,001
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,091
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,949
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 273,983
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 69,855
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 16,263
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 29,568
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 17,385
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 204,128
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 186,434
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 15,105
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,219
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,864
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,522
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 6,500
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,589
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 164,150
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 139,862
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 24,272
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 141,566
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 54,628
C. Služby (účtová skupina 51) 14,376
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 36,732
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,409
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 28,028
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,393
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 22,584
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 95,130
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 387
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 387
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 143
N. Kurzové straty (563) 15
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 128
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 244
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 22,828
P. Daň z príjmov (591, 595) 5,443
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 17,385
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015