Vytvoriť faktúru

FLÓRA BRATISLAVA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno FLÓRA BRATISLAVA
IČO 31342744
DIČ 2020317530
IČ DPH SK2020317530
Dátum vzniku 22 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FLÓRA BRATISLAVA
Laurinská 3
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 131 891 €
Zisk 4 472 €
Aktíva 305 025 €
Vlastný kapitál 52 470 €
Kontaktné informácie
Email so.kovac@stonline.sk
Phone(s) 0315600191, 0903671903, 0907649966
Mobile phone(s) +421903458628
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 128,314
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 128,314
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 41,449
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 190,751
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 75,907
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,053
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,229
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 319,065
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 74,327
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 16,263
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 46,953
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,472
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 244,738
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 186,551
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 55,899
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,962
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,918
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 519
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 50,500
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,288
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 131,891
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 5,475
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 113,806
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 12,610
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 126,333
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 67,512
C. Služby (účtová skupina 51) 18,457
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 30,243
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,345
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,728
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,048
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,558
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 45,922
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 126
M. Nákladové úroky (562) 34
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 92
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -126
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,432
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,472
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017
 • IČO:31342744 DIČ: 2020317530 IČ DPH: SK2020317530
 • Sídlo: FLÓRA BRATISLAVA, Laurinská 3, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Februára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ján Kováč 96 Kvetoslavov 13.04.1999
  Anna Kováčová 96 Kvetoslavov 930 41 20.12.2002
  Ing. Soňa Lipecká 273 Kvetoslavov 930 41 12.03.2012
  Paulína Poláková 495 Kvetoslavov 930 41 12.03.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ján Kováč 6 639 € (100%) 96 Kvetoslavov
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.01.2017Nové sidlo:
   Laurinská 3 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
   01.10.2015Nový štatutárny orgán:
   Paulína Poláková 495 Kvetoslavov 930 41 Vznik funkcie: 12.03.2012
   26.04.2012Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Soňa Lipecká 273 Kvetoslavov 930 41 Vznik funkcie: 12.03.2012
   11.08.2003Nový štatutárny orgán:
   Ján Kováč 96 Kvetoslavov Vznik funkcie: 13.04.1999
   Anna Kováčová 96 Kvetoslavov 930 41 Vznik funkcie: 20.12.2002
   30.08.1999Noví spoločníci:
   Ján Kováč 96 Kvetoslavov
   22.02.1993Nové obchodné meno:
   FLÓRA BRATISLAVA, spol. s r. o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba záhradníckych a školkárskych výpestkov, potrieb pre záhradníctvo a sadovníctvo
   záhranícke a sadovnícke práce
   výstavnícka činnosť v oblasti záhradníctva a sadovníctva
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj