Vytvoriť faktúru

REMAT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno REMAT
IČO 31342833
DIČ 2020881456
Dátum vzniku 22 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REMAT
Roľnícka 8
83107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 76 466 €
Zisk 1 344 €
Aktíva 26 412 €
Vlastný kapitál 21 868 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243711717, +421250262955
Mobile phone(s) +421903410164
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 26,544
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 26,505
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 199
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 199
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 26,306
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 26,167
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 139
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 39
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 39
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 26,544
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 23,212
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 894
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 894
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 14,335
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 14,335
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,344
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,120
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 166
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 166
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 954
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 115
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 115
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 233
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 68
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 538
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 2,212
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 2,212
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 76,467
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 76,466
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 76,466
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 74,092
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,794
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 943
D. Služby (účtová skupina 51) 66,939
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 4,304
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 3,600
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 704
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 112
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,374
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,790
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 602
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 602
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -602
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,772
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 428
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 428
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,344
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
3915487.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015