Vytvoriť faktúru

GALTEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GALTEX
IČO 31342884
DIČ 2020317464
IČ DPH SK2020317464
Dátum vzniku 23 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GALTEX
Vajnorská 89
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 006 091 €
Zisk 44 613 €
Aktíva 325 315 €
Vlastný kapitál 77 322 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244441629, +421249104511
Mobile phone(s) +421903465055, +421903450518
Fax(es) 0244441629
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 447,639
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 28,521
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 28,521
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 28,521
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 417,776
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 19,348
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 9,682
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 9,666
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 8,598
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8,598
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 308,329
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 306,775
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 306,775
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,441
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 113
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 81,501
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 70
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 81,431
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,342
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,342
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 447,639
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 121,935
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,673
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,673
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 667
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 667
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 69,982
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 88,103
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -18,121
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 44,613
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 325,631
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 321,910
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 277,195
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 277,195
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 13,351
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,952
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,274
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 27,131
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,721
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,721
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 73
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 73
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,005,876
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,006,091
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 950,770
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 55,107
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 214
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 946,965
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 207,015
D. Služby (účtová skupina 51) 604,073
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 109,372
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 83,609
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 23,586
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,177
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,610
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 15,022
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 15,022
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,873
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 59,126
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 139,682
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 7
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,211
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,643
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,643
O. Kurzové straty (563) 243
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 325
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,204
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56,922
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 12,309
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 12,309
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 44,613
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
 • IČO:31342884 DIČ: 2020317464 IČ DPH: SK2020317464
 • Sídlo: GALTEX, Vajnorská 89, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Februára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jozef Onderčanin Pod Rovnicami 27 Bratislava 841 05 03.10.1997
  Ing. Roman Mackovič Baltská 25 Bratislava 821 07 01.04.2015
  Ing. Filip Vráblik Ke Škole 1397/3c Praha4 149 00 Česká republika 01.04.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jozef Onderčanin 1 129 € (16.9%) Pod Rovnicami 27 Bratislava 841 05
  ECOSOND s.r.o. 3 552 € (53.2%) Praha 150 00 Česká republika
  Ing. Roman Mackovič 996 € (14.9%) Bratislava 821 07
  HEAT ENGINEERING, družstvo 996 € (14.9%) Znojmo 669 02 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.06.2008Noví spoločníci:
   ECOSOND s.r.o. Křížová 1018 Praha 150 00 Česká republika
   Ing. Jozef Onderčanin Pod Rovnicami 27 Bratislava 841 05
   Ing. Roman Mackovič Bebravská 12 Bratislava 821 07
   HEAT ENGINEERING, družstvo Náměstí svobody 16/208 Znojmo 669 02 Česká republika
   17.06.2008Zrušeny spoločníci:
   ECOSOND s.r.o. Křížová 1018 Praha 150 00
   03.01.2008Noví spoločníci:
   ECOSOND s.r.o. Křížová 1018 Praha 150 00
   02.01.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Onderčanin Pod Rovnicami 27 Bratislava 841 05
   Andrea Štecková Záhradnícka 83 Bratislava 821 08
   Ing. Kristína Švachová Gelnická 24 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Štecko Lachová 17 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 23.02.1993
   Ing. Kristína Švachová Gelnická 24 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 23.02.1993
   29.08.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Stolař , CSc. K Vodárně 541 Čerčany 257 22 Česká republika Vznik funkcie: 22.08.2007
   10.09.2003Nové predmety činnosti:
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídlištných celkov/
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Onderčanin Pod Rovnicami 27 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 03.10.1997
   Ing. Peter Štecko Lachová 17 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 23.02.1993
   Ing. Kristína Švachová Gelnická 24 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 23.02.1993
   09.09.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Onderčanin Pod Rovnicami 27 Bratislava 841 05
   Ing. Peter Štecko Lachová 17 Bratislava 851 03
   Ing. Kristína Švachová Gelnická 24 Bratislava 831 06
   06.06.2001Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti.
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb.
   projektová činnosť v investičnej výstavbe.
   inžinierska činnosť.
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti strojárstva a investičnej výstavbe.
   konštruktérska činnosť v strojárstve.
   poskytovanie leasingu - prenájom strojárenských výrobkov.
   výkon činnosti stavebného dozoru
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   05.06.2001Zrušeny predmety činnosti:
   Kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti.
   Sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb.
   Projektová činnosť v investičnej výstavbe.
   Inžinierska činnosť.
   Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti strojárenstva a investičnej výstavbe.
   Konštruktérska činnosť v strojárenstve.
   Poskytovanie leasingu - prenájom strojárenských výrobkov.
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie inžinierských stavieb /vrátane vybavenia sídlištných celkov/
   vykonávanie bytových a občianských stavieb
   výkon činnosti stavebného dozoru
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   19.03.2001Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Onderčanin Pod Rovnicami 27 Bratislava 841 05
   Andrea Štecková Záhradnícka 83 Bratislava 821 08
   Ing. Kristína Švachová Gelnická 24 Bratislava 831 06
   18.03.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Onderčanin Pod Rovnicami 27 Bratislava 841 05
   Ing. Peter Štecko Lachová 17 Bratislava 851 03
   Ing. Kristína Švachová Gelnická 24 Bratislava 831 06
   03.06.1998Nové sidlo:
   Vajnorská 89 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie inžinierských stavieb /vrátane vybavenia sídlištných celkov/
   vykonávanie bytových a občianských stavieb
   výkon činnosti stavebného dozoru
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Onderčanin Pod Rovnicami 27 Bratislava 841 05
   Ing. Peter Štecko Lachová 17 Bratislava 851 03
   Ing. Kristína Švachová Gelnická 24 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Onderčanin Pod Rovnicami 27 Bratislava 841 05
   Ing. Peter Štecko Lachová 17 Bratislava 851 03
   02.06.1998Zrušené sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava 826 47
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Onderčanin Pod Rovnicami 27 Bratislava 841 05
   Ing. Peter Štecko Lachová 17 Bratislava 851 03
   Ing. Kristína Švachová Gelnická 24 Bratislava 831 06
   23.02.1993Nové obchodné meno:
   GALTEX spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava 826 47
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti.
   Sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb.
   Projektová činnosť v investičnej výstavbe.
   Inžinierska činnosť.
   Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti strojárenstva a investičnej výstavbe.
   Konštruktérska činnosť v strojárenstve.
   Poskytovanie leasingu - prenájom strojárenských výrobkov.
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Onderčanin Pod Rovnicami 27 Bratislava 841 05
   Ing. Peter Štecko Lachová 17 Bratislava 851 03
   Ing. Kristína Švachová Gelnická 24 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Kristína Švachová Gelnická 24 Bratislava 831 06