Vytvoriť faktúru

Fleurop - Flora - A - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Fleurop - Flora - A
IČO 31342914
DIČ 2020299754
IČ DPH SK2020299754
Dátum vzniku 17 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Fleurop - Flora - A
námestie Slobody - Fontána
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 32 413 €
Zisk 2 907 €
Aktíva 9 227 €
Vlastný kapitál -20 057 €
Kontaktné informácie
Email peter.augustin@fleurop.sk
Phone(s) 0252494596, 0905554636
Mobile phone(s) +421905554636, 0905554636
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,587
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 371
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,662
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 10,587
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -17,150
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 898
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -27,594
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,907
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 27,737
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,585
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 25,736
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,889
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,390
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 22,457
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 416
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 32,413
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 5,500
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 25,569
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,344
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 28,317
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 3,343
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,996
C. Služby (účtová skupina 51) 18,999
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 2,040
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 445
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,494
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,096
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 6,731
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 196
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 196
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -195
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,901
P. Daň z príjmov (591, 595) 994
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,907
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31342914 DIČ: 2020299754 IČ DPH: SK2020299754
 • Sídlo: Fleurop - Flora - A, námestie Slobody - Fontána, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Februára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Augustín Adámiho 3 Bratislava 4 841 05 17.02.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Augustín 6 639 € (100%) Adámiho 3 Bratislava 4 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.03.2005Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie služieb v oblasti záhradníctva
   návrhy a údržba zelene
   poradenská činnosť v oblasti záhradníctva a sadovníctva
   09.03.2005Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   19.11.2003Noví spoločníci:
   Ing. Peter Augustín Adámiho 3 Bratislava 4 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Augustín Adámiho 3 Bratislava 4 841 05 Vznik funkcie: 17.02.1993
   18.11.2003Zrušeny spoločníci:
   Valerie Houdjaková Wiesingerstrasse 8/17 A Viedeň Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Augustín Žalmanova 3 Bratislava
   12.03.1999Noví spoločníci:
   Valerie Houdjaková Wiesingerstrasse 8/17 A Viedeň Rakúska republika
   11.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Valérie Tausová Šoltésova 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Valérie Tausová Šoltésova 5 Bratislava
   17.02.1993Nové obchodné meno:
   Fleurop - Flora - A, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   námestie Slobody - Fontána Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Valérie Tausová Šoltésova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Augustín Žalmanova 3 Bratislava
   Valérie Tausová Šoltésova 5 Bratislava