Vytvoriť faktúru

Bratstav - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Bratstav
IČO 31343007
DIČ 2020297895
IČ DPH SK2020297895
Dátum vzniku 23 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Bratstav
Čelakovského 1
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 62 372 €
Zisk 52 653 €
Aktíva 1 305 428 €
Vlastný kapitál 998 205 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0263811162
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,275,197
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,256,222
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 120,615
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 8,962
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 111,653
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,135,607
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 884,287
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 154,518
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 96,802
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 18,694
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 18,694
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 98
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 18,596
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 281
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 281
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,275,197
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 995,932
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,672
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,672
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 937,539
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,102
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 1,102
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -2,034
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,034
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 52,653
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 279,265
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 279,265
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,000
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,000
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 253,153
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,182
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,930
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 62,372
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 62,372
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 62,372
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 23,859
D. Služby (účtová skupina 51) 1,826
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,732
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 20,301
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 20,301
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 38,513
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 60,546
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 23,038
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 23,036
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 23,036
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 688
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 688
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 22,350
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 60,863
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 8,210
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 8,210
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 52,653
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31343007 DIČ: 2020297895 IČ DPH: SK2020297895
 • Sídlo: Bratstav, Čelakovského 1, 81103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Februára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ľubomír Cesnak Vansovej 1346/5 Bratislava 22.03.2000
  Ing. Ján Cesnak Tvarožkova 19 Bratislava 22.03.2000
  Ing. Peter Cesnak Čelakovského 1 Bratislava 22.03.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ľubomír Cesnak 2 224 € (33.3%) Vansovej 1346/5 Bratislava
  Ing. Ján Cesnak 2 224 € (33.3%) Tvarožkova 19 Bratislava
  Ing. Peter Cesnak 2 224 € (33.3%) Čelakovského 1 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.09.2004Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iba základných služieb spojených s prenájmom
   22.03.2000Nové sidlo:
   Čelakovského 1 Bratislava 811 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Cesnak Vansovej 1346/5 Bratislava
   Ing. Ján Cesnak Tvarožkova 19 Bratislava
   Ing. Peter Cesnak Čelakovského 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Cesnak Vansovej 1346/5 Bratislava
   Ing. Ján Cesnak Tvarožkova 19 Bratislava
   Ing. Peter Cesnak Čelakovského 1 Bratislava
   21.03.2000Zrušené sidlo:
   Krížna 30 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Cesnak Záhradnícka 23 Bratislava
   Ing. Ľubomír Cesnak Krížna 30 Bratislava
   Ing. Peter Cesnak Zochova 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Cesnak
   Ing. Ľubomír Cesnak
   Ing. Peter Cesnak
   23.02.1993Nové obchodné meno:
   Bratstav s.r.o.
   Nové sidlo:
   Krížna 30 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   sprostredkovanie v oblasti stavebníctva
   realitná agentúra
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Cesnak Záhradnícka 23 Bratislava
   Ing. Ľubomír Cesnak Krížna 30 Bratislava
   Ing. Peter Cesnak Zochova 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Cesnak
   Ing. Ľubomír Cesnak
   Ing. Peter Cesnak