Vytvoriť faktúru

PABECO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PABECO
IČO 31343112
DIČ 2020801134
IČ DPH SK2020801134
Dátum vzniku 18 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PABECO
Tekovská 5
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 854 €
Zisk -1 022 €
Aktíva 44 808 €
Vlastný kapitál 40 583 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0252638291
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 39,816
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 39,816
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,514
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,380
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 134
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 43,330
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 41,260
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 41,316
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 427
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -6,100
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,022
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,070
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,070
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,092
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 978
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 3,854
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,288
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 566
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 3,856
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 2,107
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 277
C. Služby (účtová skupina 51) 894
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 11
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 567
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 576
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 60
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 60
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -60
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -62
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,022
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31343112 DIČ: 2020801134 IČ DPH: SK2020801134
 • Sídlo: PABECO, Tekovská 5, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Februára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ján Orčík Tekovská 5 Bratislava 821 09 14.09.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ján Orčík 6 639 € (100%) Tekovská 5 Bratislava 821 09
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ján Orčík Tekovská 5 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 14.09.1994
   25.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Orčík Tekovská 5 Bratislava
   28.05.2001Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť pri kúpe, predaji a prenájme nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   usporadúvanie seminárov, organizovanie kurzov, prednášok a školení
   vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
   tlmočníctvo a prekladateľstvo v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   automatizované spracovanie dát
   Noví spoločníci:
   Ján Orčík Tekovská 5 Bratislava
   27.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Ján Orčik Tekovská 5 Bratislava
   01.03.1995Nové sidlo:
   Tekovská 5 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Ján Orčik Tekovská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Orčík Tekovská 5 Bratislava
   28.02.1995Zrušené sidlo:
   Bencúrova 4 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Beata Klementevová Saratovská 14 Bratislava
   Rudolf Pauli Salitergasse 26 2380 Perchtoldsdorf Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Rudolf Pauli Salitergasse 26 2380 Perchtoldsdorf Rakúska republika prechodný pobyt na území SR : Hanulova 1 Bratislava
   22.12.1993Nové sidlo:
   Bencúrova 4 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Beata Klementevová Saratovská 14 Bratislava
   Rudolf Pauli Salitergasse 26 2380 Perchtoldsdorf Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Rudolf Pauli Salitergasse 26 2380 Perchtoldsdorf Rakúska republika prechodný pobyt na území SR : Hanulova 1 Bratislava
   21.12.1993Zrušené sidlo:
   Odborárske nám. 4 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   Beata Klementevová Saratovská 14 Bratislava
   Rudolf Pauli Salitergasse 26 2380 Perchtoldsdorf Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Beata Klementevová Saratovská 14 Bratislava
   18.02.1993Nové obchodné meno:
   PABECO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Odborárske nám. 4 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   šitie a výroba odevov
   sprostredkovanie v oblasti reklamy a propagácie
   realitná kancelária
   leasing a prenájom priemyselného tovaru
   poradenské konzultačné, sprostredkovateľské a obstarávateľské služby v rozsahu predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   Beata Klementevová Saratovská 14 Bratislava
   Rudolf Pauli Salitergasse 26 2380 Perchtoldsdorf Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Beata Klementevová Saratovská 14 Bratislava