Vytvoriť faktúru

Delta - B - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Delta - B
IČO 31343155
DIČ 2020352224
IČ DPH SK2020352224
Dátum vzniku 01 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Delta - B
Nám. Ľ. Štúra 2
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 33 749 €
Zisk -17 878 €
Aktíva 1 889 170 €
Vlastný kapitál 350 118 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0232338333
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 10,058
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 10,058
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,788,853
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 541,012
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 20,562
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 28,189
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,798,911
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 338,912
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 166,010
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 166,010
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 16,597
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 174,183
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -17,878
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,459,999
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,278,112
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 652,830
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,119
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 624,163
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 181,887
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 33,749
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 840
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 32,909
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 17,890
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 9,543
C. Služby (účtová skupina 51) 462
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 3,594
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,291
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 15,859
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -9,165
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 817
X. Výnosové úroky (662) 673
XI. Kurzové zisky (663) 144
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 33,594
M. Nákladové úroky (562) 9,015
N. Kurzové straty (563) 23,844
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 735
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -32,777
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -16,918
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -17,878
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015