Vytvoriť faktúru

SOLHYDRO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SOLHYDRO
IČO 31343236
DIČ 2020324625
IČ DPH SK2020324625
Dátum vzniku 01 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SOLHYDRO
Panónska cesta 17
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 115 745 €
Zisk 82 434 €
Aktíva 574 494 €
Vlastný kapitál 14 187 €
Kontaktné informácie
Email solhydro@solhydro.sk
Phone(s) 0263810980
Fax(es) 0263810989
Dátum aktualizácie údajov: 25.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 896,486
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 894,177
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 367,739
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 367,739
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 367,739
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 515,791
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 428,045
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 428,045
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 72,053
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,861
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8,832
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,647
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,276
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 8,371
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,309
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,309
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 896,486
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 96,621
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 267,525
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 267,525
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 57,429
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 57,429
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -310,767
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -310,767
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 82,434
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 799,865
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 221,115
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 0
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 220,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,115
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 4,713
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 4,713
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 429,956
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 313,694
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 313,694
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 100,903
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,775
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,701
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,817
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 66
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 33,121
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,043
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 28,078
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 110,960
Dátum aktualizácie údajov: 25.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,115,745
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,115,745
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,108,414
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,331
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,024,118
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 887,695
D. Služby (účtová skupina 51) 1,801,242
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 194,036
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 141,491
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 46,206
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,339
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,009
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 121,982
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,154
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 91,627
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 419,477
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,048
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 972
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 972
XII. Kurzové zisky (663) 76
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,343
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5,328
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 5,328
O. Kurzové straty (563) 46
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,969
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,295
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 85,332
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,898
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,898
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 82,434
Dátum aktualizácie údajov: 25.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.08.2015
 • IČO:31343236 DIČ: 2020324625 IČ DPH: SK2020324625
 • Sídlo: SOLHYDRO, Panónska cesta 17, 85104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Marca 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Balázs Gombos Őzgida u. 19/5 Budapešt H-1025 Maďarsko 18.11.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  SOLETANCHE FREYSSINET 267 525 € (100%) Rueil Malmaison 925 00 Francúzska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.11.2014Nový štatutárny orgán:
   Balázs Gombos Őzgida u. 19/5 Budapešt H-1025 Maďarsko Vznik funkcie: 18.11.2014
   25.11.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marian Kmeť Budatínska 49 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 28.10.2008
   14.08.2014Zrušeny spoločníci:
   SB PARTICIPATIONS Boulevard National 133 Rueil - Malmaison 925 00 Francúzska republika
   21.12.2013Noví spoločníci:
   SOLETANCHE FREYSSINET Boulevard National 133 Rueil Malmaison 925 00 Francúzska republika
   20.12.2013Zrušeny spoločníci:
   SOLETANCHE BACHY ENTREPRISE Boulevard National 133 Rueil - Malmaison 925 00 Francúzska republika
   30.04.2013Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   29.04.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   26.05.2012Noví spoločníci:
   SOLETANCHE BACHY ENTREPRISE Boulevard National 133 Rueil - Malmaison 925 00 Francúzska republika
   25.05.2012Zrušeny spoločníci:
   SOLETANCHE BACHY ENTREPRISE, S.A. Boulevard National 133 Rueil - Malmaison 925 00 Francúzska republika
   18.05.2011Noví spoločníci:
   SB PARTICIPATIONS Boulevard National 133 Rueil - Malmaison 925 00 Francúzska republika
   SOLETANCHE BACHY ENTREPRISE, S.A. Boulevard National 133 Rueil - Malmaison 925 00 Francúzska republika
   17.05.2011Zrušeny spoločníci:
   SOLETANCHE BACHY ENTERPRISE, S.A. Boulevard National 133 Rueil - Malmaison 925 00 Francúzska republika
   SOLETANCHE BACHY FRANCE, S.A. Boulevard National 133 Rueil - Malmaison 925 00 Francúzsko
   23.04.2010Noví spoločníci:
   SOLETANCHE BACHY ENTERPRISE, S.A. Boulevard National 133 Rueil - Malmaison 925 00 Francúzska republika
   SOLETANCHE BACHY FRANCE, S.A. Boulevard National 133 Rueil - Malmaison 925 00 Francúzsko
   22.04.2010Zrušeny spoločníci:
   SOLETANCHE BACHY, S.A. Boulevard National 133 Rueil - Malmaison 925 00 Francúzsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jean-Luc Raybaut Alleé de Marly 32 Rueil Malmaison 925 00 Francúzska republika Vznik funkcie: 05.11.2003
   18.06.2009Noví spoločníci:
   SOLETANCHE BACHY, S.A. Boulevard National 133 Rueil - Malmaison 925 00 Francúzsko
   17.06.2009Zrušeny spoločníci:
   SOLETANCHE BACHY, S.A. 6 rue de Watford Nanterre 920 00 Francúzska republika
   27.11.2008Nové predmety činnosti:
   činnosť autorizovaných stavebných inžinierov so zameraním na statiku stavieb - geotechnika
   Noví spoločníci:
   SOLETANCHE BACHY, S.A. 6 rue de Watford Nanterre 920 00 Francúzska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marian Kmeť Budatínska 49 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 28.10.2008
   26.11.2008Zrušeny spoločníci:
   SOLETANCHE BACHY FRANCE, S.A. 6 rue de Watford Nanterre 920 00 Francúzska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   07.08.2007Nové predmety činnosti:
   prenájom strojných zariadení
   10.06.2004Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jean-Luc Raybaut Alleé de Marly 32 Rueil Malmaison 925 00 Francúzska republika Vznik funkcie: 05.11.2003
   09.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Sloboda Ambroseho 2476/13 Bratislava
   10.09.2003Nové sidlo:
   Panónska cesta 17 Bratislava 851 04
   09.09.2003Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 61 P.O.BOX 31 Bratislava 820 06
   12.12.2002Noví spoločníci:
   SOLETANCHE BACHY FRANCE, S.A. 6 rue de Watford Nanterre 920 00 Francúzska republika
   11.12.2002Zrušeny spoločníci:
   SOLETANCHE ENTREPRISE, S.A 6 rue de Watford 920 00 Nanterre Francúzska republika
   20.11.1997Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 61 P.O.BOX 31 Bratislava 820 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Sloboda Ambroseho 2476/13 Bratislava
   19.11.1997Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 61 Bratislava 827 22
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Sloboda Romanova 21 Bratislava
   Francis Lalanne 5 rue Montebello F-78000 Versailles Francúzska republika
   04.11.1996Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 61 Bratislava 827 22
   Noví spoločníci:
   SOLETANCHE ENTREPRISE, S.A 6 rue de Watford 920 00 Nanterre Francúzska republika
   03.11.1996Zrušené sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   SOLETANCHE ENTREPRISE, S.A 6 rue de Watford 920 00 Nanterre Francúzska republika
   17.10.1996Noví spoločníci:
   SOLETANCHE ENTREPRISE, S.A 6 rue de Watford 920 00 Nanterre Francúzska republika
   16.10.1996Zrušeny spoločníci:
   HYDROSTAV a.s. Miletičova 21 Bratislava
   SOLETANCHE ENTERPRISE S.A. 6 rue de Watford 92000 Nantererre Francúzska republika
   01.03.1993Nové obchodné meno:
   SOLHYDRO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   výroba stavebných dielov
   zemné práce vykonávané mechanizmami
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   HYDROSTAV a.s. Miletičova 21 Bratislava
   SOLETANCHE ENTERPRISE S.A. 6 rue de Watford 92000 Nantererre Francúzska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Sloboda Romanova 21 Bratislava
   Francis Lalanne 5 rue Montebello F-78000 Versailles Francúzska republika