Vytvoriť faktúru

ULBRICH Slovensko - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ULBRICH Slovensko
IČO 31343465
DIČ 2020328992
IČ DPH SK2020328992
Dátum vzniku 01 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ULBRICH Slovensko
Revolučná 23
82362
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 366 439 €
Zisk 16 357 €
Aktíva 688 092 €
Vlastný kapitál 328 291 €
Kontaktné informácie
Email bratislava@ulbrich.sk
Phone(s) 0243295983, 0243295988, 0243295990, 0243424016, 0574462026, 0574884410, 0574884411
Mobile phone(s) 0903702140
Fax(es) 0243295983
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 303,310
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 303,310
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 25,477
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 511,806
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 329,222
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,906
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 49,002
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 815,116
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 344,648
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 16,597
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 16,597
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,438
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 309,256
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 16,357
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 470,468
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 85,130
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 291,631
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 238,928
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 19,483
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 23,032
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 10,188
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 10,381
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 83,326
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 1,366,439
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,313,126
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 52,512
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 801
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 1,328,730
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 856,636
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 25,876
C. Služby (účtová skupina 51) 162,089
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 248,320
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,394
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 31,417
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,998
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 37,709
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 321,037
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 6
X. Výnosové úroky (662) 6
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 15,213
M. Nákladové úroky (562) 8,830
N. Kurzové straty (563) 5
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,378
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -15,207
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 22,502
P. Daň z príjmov (591, 595) 6,145
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 16,357
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31343465 DIČ: 2020328992 IČ DPH: SK2020328992
 • Sídlo: ULBRICH Slovensko, Revolučná 23, 82362, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Marca 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Bonda Matičná 5 Ivanka pri Dunaji 900 28 01.03.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Bonda 5 477 € (33%) Matičná 5 Ivanka pri Dunaji 900 28
  ULBRICH Holding GmbH 11 120 € (67%) A-2512 Tribuswinkel Rakúsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.08.2013Noví spoločníci:
   ULBRICH Holding GmbH Jozefthalerstr. 34 A-2512 Tribuswinkel Rakúsko
   19.08.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Hans Ulbrich Maschinenbau-und Export-Import Handelsgesellschaft m. b.H. Jozefthalerstr. 34 A-2512 Tribuswinkel Rakúsko
   13.12.2005Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bonda Matičná 5 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bonda Matičná 5 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 01.03.1993
   12.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Bonda Tupolevova 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bonda Tupolevova 11 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.03.1993
   14.10.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bonda Tupolevova 11 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.03.1993
   13.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bonda Tupolevova 11 Bratislava
   14.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bonda Tupolevova 11 Bratislava
   Ing. Hans Ulbrich Maschinenbau-und Export-Import Handelsgesellschaft m. b.H. Jozefthalerstr. 34 A-2512 Tribuswinkel Rakúsko
   13.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Hans Ulbrich Maschinenbar-und Export-Import Handelsgesellschaft m.b.H. Jozefthalerstr. 34 A-2512 Tribuswinkel Rakúsko
   Ing. Peter Bouda Tupolevova 11 Bratislava
   06.12.1994Noví spoločníci:
   Hans Ulbrich Maschinenbar-und Export-Import Handelsgesellschaft m.b.H. Jozefthalerstr. 34 A-2512 Tribuswinkel Rakúsko
   Ing. Peter Bouda Tupolevova 11 Bratislava
   05.12.1994Zrušeny spoločníci:
   Hans Ulbrich Maschinenbau - und Export-Import Handelsgesellschaft m.b.H. Jozefthalerstr. 34 Tribuswinkel Rakúsko
   01.03.1993Nové obchodné meno:
   ULBRICH Slovensko, s r.o.
   Nové sidlo:
   Revolučná 23 Bratislava 823 62
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   montáž a opravy strojov a zariadení okrem vyhradených strojov a zariadení určených osobitným predpisom
   montáž a servis hydraulických prvkov a agregátov okrem vyhradených strojov a zariadení určených osobitnými predpismi
   Noví spoločníci:
   Hans Ulbrich Maschinenbau - und Export-Import Handelsgesellschaft m.b.H. Jozefthalerstr. 34 Tribuswinkel Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Bonda Tupolevova 11 Bratislava