Vytvoriť faktúru

TIPS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TIPS
IČO 31343520
DIČ 2020341521
IČ DPH SK2020341521
Dátum vzniku 01 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TIPS
Pekná cesta 19
83152
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 399 731 €
Zisk 5 911 €
Aktíva 76 030 €
Vlastný kapitál 43 762 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244649807, +421244649808, +421244649809
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 89,801
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 21,981
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 21,981
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 21,981
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 65,205
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) -177
4. Zvieratá (124) - /195/ 149
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ -326
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 447
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 447
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 447
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 31,139
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 30,916
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 30,916
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 223
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 33,796
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 45,598
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -11,802
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,615
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,615
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 89,801
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 49,673
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 36,459
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 36,459
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,911
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 40,070
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 9,389
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 8,467
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 922
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 20,498
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,147
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,147
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,501
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,475
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,832
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,543
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 10,183
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 10,183
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 58
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 58
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 399,731
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 399,731
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 140
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 397,891
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,700
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 382,314
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 120,653
D. Služby (účtová skupina 51) 101,783
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 144,385
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 105,694
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 36,635
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,056
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,213
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 8,988
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 8,988
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 304
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,988
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 17,417
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 175,595
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,546
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,406
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,406
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 7,140
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,546
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,871
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,911
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31343520 DIČ: 2020341521 IČ DPH: SK2020341521
 • Sídlo: TIPS, Pekná cesta 19, 83152, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Marca 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Rudolf Nagy Nekyje na Ostrove 42 Vrakúň 930 25 05.11.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Peter Nagy 3 320 € (50%) Vrakúň 930 25
  Csaba Nagy 3 319 € (50%) Vrakúň 930 25
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.12.2011Nové predmety činnosti:
   nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie
   Noví spoločníci:
   Peter Nagy Nekyje na Ostrove 42 Vrakúň 930 25
   Csaba Nagy Nekyje na Ostrove 42 Vrakúň 930 25
   30.12.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rudolf Nagy 42 Vrakúň
   28.03.2007Nové obchodné meno:
   TIPS s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   uskutočňovanie jednotlivých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Nagy Nekyje na Ostrove 42 Vrakúň 930 25 Vznik funkcie: 05.11.1996
   27.03.2007Zrušené obchodné meno:
   TIPS s r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   projektová činnosť v odbore pozemné stavby
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Nagy 42 Vrakúň
   23.11.2000Nové sidlo:
   Pekná cesta 19 Bratislava 831 52
   22.11.2000Zrušené sidlo:
   Púchovská 16 Bratislava 831 06
   12.07.2000Nové sidlo:
   Púchovská 16 Bratislava 831 06
   11.07.2000Zrušené sidlo:
   Júlová 4 Bratislava 831 01
   07.06.1999Nové sidlo:
   Júlová 4 Bratislava 831 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Rudolf Nagy 42 Vrakúň
   06.06.1999Zrušené sidlo:
   Púchovská 16 Bratislava 835 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rudolf Nagy 42 Vrakúň
   05.11.1996Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Rudolf Nagy 42 Vrakúň
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Rudolf Nagy 42 Vrakúň
   04.11.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marek Braniš Kopčianska 88 Bratislava
   Ing. Rudolf Nagy 42 Vrakúň
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marek Braniš
   Ing. Rudolf Nagy
   01.03.1993Nové obchodné meno:
   TIPS s r.o.
   Nové sidlo:
   Púchovská 16 Bratislava 835 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   projektová činnosť v odbore pozemné stavby
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Noví spoločníci:
   Ing. Marek Braniš Kopčianska 88 Bratislava
   Ing. Rudolf Nagy 42 Vrakúň
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marek Braniš
   Ing. Rudolf Nagy