Vytvoriť faktúru

Prvá distribučná P.D.S. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Prvá distribučná P.D.S.
IČO 31343538
DIČ 2020294485
IČ DPH SK2020294485
Dátum vzniku 02 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Prvá distribučná P.D.S.
Gogoľova 18
85202
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 361 701 €
Zisk -15 688 €
Aktíva 365 699 €
Vlastný kapitál -14 218 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0263838846
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 375,566
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 283
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 283
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 283
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 320,851
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 58,346
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 58,346
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 160,535
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 141,941
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 141,941
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 18,594
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 101,970
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,323
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 98,647
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 54,432
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,794
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 52,638
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 375,566
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -37,604
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,968
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,968
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -29,884
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 6,519
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -36,403
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -15,688
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 375,794
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 518
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 518
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 372,589
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 260,504
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 260,504
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 95
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,107
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,029
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 103,854
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,687
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,687
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 37,376
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 37,261
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 115
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 5,353,363
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,361,701
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 5,235,203
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 118,160
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,838
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,372,465
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 5,045,016
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12,682
D. Služby (účtová skupina 51) 164,811
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 146,529
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 105,744
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 36,050
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,735
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 434
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 72
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 72
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,921
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -10,764
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 130,854
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 67
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 67
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 67
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,098
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,098
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,031
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -12,795
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,893
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,893
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -15,688
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31343538 DIČ: 2020294485 IČ DPH: SK2020294485
 • Sídlo: Prvá distribučná P.D.S., Gogoľova 18, 85202, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Marca 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ľuboš Kadlečovič Pečnianska 13 Bratislava 02.03.1993
  Ján Kadlečovič Šustekova 13 Bratislava 02.03.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ľuboš Kadlečovič 3 320 € (41.7%) Pečnianska 13 Bratislava
  Ján Kadlečovič 3 320 € (41.7%) Šustekova 13 Bratislava
  Ing. Jozef Malíček 1 328 € (16.7%) Lubinská ul. 18 Bratislava 811 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.02.2012Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Kadlečovič Pečnianska 13 Bratislava 851 01
   Ján Kadlečovič Šustekova 13 Bratislava 851 04
   22.02.2012Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Kleinedler Ambroseho 1 Bratislava
   Ján Kadlečovič Šustekova 13 Bratislava
   Ing. Ľuboš Kadlečovič Pečnianska 13 Bratislava
   29.07.2003Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Malíček Lubinská ul. 18 Bratislava 811 03
   Ján Kadlečovič Šustekova 13 Bratislava
   Ing. Ľuboš Kadlečovič Pečnianska 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľuboš Kadlečovič Pečnianska 13 Bratislava Vznik funkcie: 02.03.1993
   Ján Kadlečovič Šustekova 13 Bratislava Vznik funkcie: 02.03.1993
   28.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Ján Kadlečovič Šustekova 13 Bratislava
   Ing. Ľuboš Kadlečovič Pečnianska 13 Bratislava
   Ing. Rudolf Paulen Pod Rovnicami 21 Bratislava
   Ing. Dana Paulenova Fazuľova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Kadlečovič Šustekova 13 Bratislava
   Ing. Ľuboš Kadlečovič Pečnianska 13 Bratislava
   11.09.1998Noví spoločníci:
   Ján Kadlečovič Šustekova 13 Bratislava
   Ing. Ľuboš Kadlečovič Pečnianska 13 Bratislava
   Ing. Rudolf Paulen Pod Rovnicami 21 Bratislava
   Ing. Dana Paulenova Fazuľova 2 Bratislava
   Ladislav Kleinedler Ambroseho 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Kadlečovič Šustekova 13 Bratislava
   Ing. Ľuboš Kadlečovič Pečnianska 13 Bratislava
   10.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ján Kadlečovič Šustekova 13 Bratislava
   Ing. Ľuboš Kadlečovič Pečnianska 13 Bratislava
   Ladislav Kleinedler Ambroseho 1 Bratislava
   Ing. Rudolf Paulen Pod Rovnicami 21 Bratislava
   Ing. Dana Paulenova Fazuľova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Kadlečovič Šustekova 13 Bratislava
   Ing. Ľuboš Kadlečovič Pečnianska 13 Bratislava
   27.06.1997Noví spoločníci:
   Ján Kadlečovič Šustekova 13 Bratislava
   Ing. Ľuboš Kadlečovič Pečnianska 13 Bratislava
   Ladislav Kleinedler Ambroseho 1 Bratislava
   Ing. Rudolf Paulen Pod Rovnicami 21 Bratislava
   Ing. Dana Paulenova Fazuľova 2 Bratislava
   26.06.1997Zrušeny spoločníci:
   Ján Kadlečovič Šustekova 13 Bratislava
   Ing. Ľuboš Kadlečovič Pečnianska 13 Bratislava
   Ladislav Kleinedler Ambroseho 1 Bratislava
   Eva Murgačová Holíčska 26 Bratislava
   Ing. Rudolf Paulen Pod Rovnicami 21 Bratislava
   Ing. Dana Paulenova Fazuľova 2 Bratislava
   23.10.1996Nové predmety činnosti:
   cestná motorová doprava - nákladná doprava
   02.10.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Murgačová Holíčska 26 Bratislava
   29.03.1995Nové sidlo:
   Gogoľova 18 Bratislava 852 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Kadlečovič Šustekova 13 Bratislava
   Ing. Ľuboš Kadlečovič Pečnianska 13 Bratislava
   Eva Murgačová Holíčska 26 Bratislava
   28.03.1995Zrušené sidlo:
   Pribinova 24 Bratislava 815 24
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   02.03.1993Nové obchodné meno:
   Prvá distribučná spoločnosť s r.o. P.D.S. spol. s r.o. (skrátený názov)
   Nové sidlo:
   Pribinova 24 Bratislava 815 24
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   distribúcia a predaj periodickej a neperiodickej tlače, doplnkového tovaru a tabakových výrobkov
   Noví spoločníci:
   Ján Kadlečovič Šustekova 13 Bratislava
   Ing. Ľuboš Kadlečovič Pečnianska 13 Bratislava
   Ladislav Kleinedler Ambroseho 1 Bratislava
   Eva Murgačová Holíčska 26 Bratislava
   Ing. Rudolf Paulen Pod Rovnicami 21 Bratislava
   Ing. Dana Paulenova Fazuľova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia