Vytvoriť faktúru

MEDIA/JUVEN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MEDIA/JUVEN
IČO 31343651
DIČ 2020345492
IČ DPH SK2020345492
Dátum vzniku 08 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEDIA/JUVEN
Pribišova 19/A
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 282 299 €
Zisk -1 641 €
Aktíva 672 997 €
Vlastný kapitál 385 089 €
Kontaktné informácie
Email sekretariat@juven.sk
Phone(s) 0556253813, 0260251112, 0260251139
Fax(es) 0260251130, 0260251158
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 672,974
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 449,124
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 424,882
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 424,882
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 24,242
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 24,242
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 209,069
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 207,735
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 207,735
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 207,735
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,334
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 277
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,057
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 14,781
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 7,644
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 7,137
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 672,974
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 383,448
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 433,182
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 433,182
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 10,292
2. Ostatné fondy (427, 42X) 10,292
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -58,385
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -58,385
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,641
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 288,598
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 19,713
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 19,265
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 448
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 244,621
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 116,985
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 116,985
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 86,403
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,349
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 814
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,663
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 31,407
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 291
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 291
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 23,973
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 928
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 928
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 282,299
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 26,545
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 10,441
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 213,646
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 31,667
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 279,233
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 26,545
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 9,498
D. Služby (účtová skupina 51) 196,200
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 39,997
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16,817
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 6,301
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 9,712
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,167
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 326
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,156
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,156
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,511
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,066
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 18,389
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XII. Kurzové zisky (663) 8
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,752
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,911
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,911
O. Kurzové straty (563) 264
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,577
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,744
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -678
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 963
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 963
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,641
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31343651 DIČ: 2020345492 IČ DPH: SK2020345492
 • Sídlo: MEDIA/JUVEN, Pribišova 19/A, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Marca 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Janka Pelúchová Hurbanova 976 Kysucké Nové Mesto 024 01 20.02.2012
  Narcis Ochabová L. Novomeského 2673/7 Trenčín 911 08 20.02.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Informačné centrum podnikateľov, s. r. o. 21 659 € (5%) Žilina 010 01
  Mgr. Juraj Málik 411 523 € (95%) Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Andreja Žarnova 1897/9 Žilina
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.11.2014Nový štatutárny orgán:
   Narcis Ochabová L. Novomeského 2673/7 Trenčín 911 08 Vznik funkcie: 20.02.2012
   06.11.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Narcis Ochabová Pribinove sady 30/11 Nová Dubnica 018 51 Vznik funkcie: 20.02.2012
   20.03.2012Noví spoločníci:
   Informačné centrum podnikateľov, s. r. o. Martina Rázusa 23A/8336 Žilina 010 01
   Mgr. Juraj Málik Stavbařu 290/3 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Andreja Žarnova 1897/9 Žilina
   Nový štatutárny orgán:
   Janka Pelúchová Hurbanova 976 Kysucké Nové Mesto 024 01 Vznik funkcie: 20.02.2012
   Narcis Ochabová Pribinove sady 30/11 Nová Dubnica 018 51 Vznik funkcie: 20.02.2012
   19.03.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ondrej Čuraj Kresanková 9 Bratislava 841 05
   Jana Čurajová Kolonia Hviezda 151 Martin 036 01
   Juraj Málik Stavbařu 290/3 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Andreja Žarnova 1897/9 Žilina
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Čuraj Kresanková 9 Bratislava 841 05
   04.08.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Málik Stavbařu 290/3 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Andreja Žarnova 1897/9 Žilina
   05.03.2004Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj neperiodickej a periodickej tlače
   20.10.2003Noví spoločníci:
   Ing. Ondrej Čuraj Kresanková 9 Bratislava 841 05
   Jana Čurajová Kolonia Hviezda 151 Martin 036 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Čuraj Kresanková 9 Bratislava 841 05
   19.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ondrej Čuraj Karloveská 43 Bratislava
   Jana Čurajová Karloveská 43 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Čuraj
   21.03.2002Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
   18.05.2001Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie telovýchovných zariadení
   12.12.1997Nové obchodné meno:
   MEDIA/JUVEN, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pribišova 19/A Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Juraj Málik Stavbařu 290/3 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Andreja Žarnova 1897/9 Žilina
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Málik Stavbařu 290/3 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Andreja Žarnova 1897/9 Žilina
   11.12.1997Zrušené obchodné meno:
   JUVEN, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Karloveská 43 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Čurajová
   12.02.1997Nové predmety činnosti:
   organizovanie kultúrno - spoločenských akcií
   08.03.1993Nové obchodné meno:
   JUVEN, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Karloveská 43 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   nákup a predaj neperiodickej tlače
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Ondrej Čuraj Karloveská 43 Bratislava
   Jana Čurajová Karloveská 43 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ondrej Čuraj
   Jana Čurajová