Vytvoriť faktúru

ProInterier - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ProInterier
IČO 31343678
DIČ 2020869774
IČ DPH SK2020869774
Dátum vzniku 05 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ProInterier
Slovnaftská 102
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 655 700 €
Zisk 21 324 €
Aktíva 405 234 €
Vlastný kapitál 112 541 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421911104031, +421911268118, +421903514535
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 605,739
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 604,852
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 88,056
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 74,771
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 13,285
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 121,148
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 121,148
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 121,148
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 314,883
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 314,883
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 314,883
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 80,765
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 483
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 80,282
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 887
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 887
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 605,739
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 133,756
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 199,164
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 199,164
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,682
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,682
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -91,414
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -91,414
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 21,324
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 471,983
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,051
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 1,051
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 1,051
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 467,764
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 414,585
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 414,585
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,238
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,438
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 49,503
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,168
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,168
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 675,415
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 655,700
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 235,423
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 439,992
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -21,222
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,507
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 630,870
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 210,223
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 250,826
D. Služby (účtová skupina 51) 107,393
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 48,358
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 35,074
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 12,346
4. Sociálne náklady (527, 528) 938
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 943
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,987
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,987
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,140
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 24,830
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 85,751
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 630
O. Kurzové straty (563) 111
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 519
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -625
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 24,205
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 21,324
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31343678 DIČ: 2020869774 IČ DPH: SK2020869774
 • Sídlo: ProInterier, Slovnaftská 102, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Marca 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. David Hanák Krásnohorská 28B Brno 618 00 Česká republika 09.09.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jiří Seifert 199 164 € (100%) 48 Běloky 273 53 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.09.2009Nový štatutárny orgán:
   Mgr. David Hanák Krásnohorská 28B Brno 618 00 Česká republika Vznik funkcie: 09.09.2009
   22.09.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Parcer Horná 3 Bratislava 831 52 Vznik funkcie: 08.11.2006
   07.06.2008Nové sidlo:
   Slovnaftská 102 Bratislava 821 07
   06.06.2008Zrušené sidlo:
   Račianska 66 Bratislava 831 02
   20.02.2007Nové sidlo:
   Račianska 66 Bratislava 831 02
   Nové predmety činnosti:
   podlahárstvo
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Parcer Horná 3 Bratislava 831 52 Vznik funkcie: 08.11.2006
   19.02.2007Zrušené sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jiří Seifert 48 Běloky 273 53 Česká republika Vznik funkcie: 02.12.2005
   08.12.2005Nové obchodné meno:
   ProInterier s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Jiří Seifert 48 Běloky 273 53 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jiří Seifert 48 Běloky 273 53 Česká republika Vznik funkcie: 02.12.2005
   07.12.2005Zrušené obchodné meno:
   STAMON INTERIER s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jiří Seifert Cimburkova 3 Praha 3 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Pavol Zrínyi Sibírska 53 Bratislava
   02.04.1997Noví spoločníci:
   Ing. Jiří Seifert Cimburkova 3 Praha 3 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Pavol Zrínyi Sibírska 53 Bratislava
   01.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jiří Seifert Cimburkova 3 Praha 3 Česká republika
   Ing. Václav Záhradník Trojská 606/101 Praha 8 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Benčík Sološnická 57 Bratislava 841 05
   05.03.1993Nové obchodné meno:
   STAMON INTERIER s r.o.
   Nové sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   realitná agentúra
   Noví spoločníci:
   Ing. Jiří Seifert Cimburkova 3 Praha 3 Česká republika
   Ing. Václav Záhradník Trojská 606/101 Praha 8 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Ivan Benčík Sološnická 57 Bratislava 841 05