Vytvoriť faktúru

PROMECON - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PROMECON
IČO 31343724
DIČ 2020869796
Dátum vzniku 22 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROMECON
Páričkova 18
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 13 663 €
Zisk 2 999 €
Aktíva 20 367 €
Vlastný kapitál 13 630 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 23,475
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 50
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 23,222
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 23,475
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 16,630
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 6,328
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,999
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 6,845
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 6,845
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 845
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 6,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 13,663
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 11,023
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 2,640
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 9,749
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 9,749
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,914
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,914
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 69
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 69
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -69
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,845
P. Daň z príjmov (591, 595) 846
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,999
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4248463.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015