Vytvoriť faktúru

RECYCLING Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno RECYCLING Slovakia
IČO 31343732
DIČ 2020926303
IČ DPH SK2020926303
Dátum vzniku 23 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RECYCLING Slovakia
Budatínska 23
85105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 42 333 €
Zisk 1 582 €
Aktíva 14 955 €
Vlastný kapitál -23 723 €
Kontaktné informácie
Email info@bioaktiv.sk
Phone(s) 0903545485, 0263834678
Mobile phone(s) 0903545485
Dátum aktualizácie údajov: 18.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 15,912
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 15,912
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 6,802
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,802
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 856
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 856
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 856
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,254
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,868
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,386
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 15,912
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -17,964
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -26,185
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -26,185
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,582
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 33,876
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 30,809
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 30,809
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,067
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 737
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 737
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,330
Dátum aktualizácie údajov: 18.05.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 42,333
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 41,969
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 364
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 38,694
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 33,702
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 128
D. Služby (účtová skupina 51) 4,864
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,639
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,639
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 137
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 137
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -137
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,502
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,920
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,920
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,582
Dátum aktualizácie údajov: 18.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 18.05.2016
 • IČO:31343732 DIČ: 2020926303 IČ DPH: SK2020926303
 • Sídlo: RECYCLING Slovakia, Budatínska 23, 85105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Februára 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Štefan Mihálik Budatínska 23 Bratislava 851 05 23.02.1993
  Ing. Alena Miháliková Budatínska 23 Bratislava 851 05 19.04.2016
  Mgr. Art. Zuzana Miháliková Budatínska 23 Bratislava 851 05 19.04.2016
  Mgr. Michal Mihálik Bratislava 851 05 19.04.2016
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Štefan Mihálik 1 660 € (25%) Budatínska 23 Bratislava 851 05
  Ing. Alena Miháliková 1 660 € (25%) Budatínska 23 Bratislava 851 05
  Mgr. Art. Zuzana Miháliková 1 660 € (25%) Budatínska 23 Bratislava 851 05
  Mgr. Michal Mihálik 1 660 € (25%) Bratislava 851 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.05.2016Nové predmety činnosti:
   odevná výroba
   Noví spoločníci:
   Mgr. Art. Zuzana Miháliková Budatínska 23 Bratislava 851 05
   Mgr. Michal Mihálik Budatínska 23 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alena Miháliková Budatínska 23 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 19.04.2016
   Mgr. Art. Zuzana Miháliková Budatínska 23 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 19.04.2016
   Mgr. Michal Mihálik Budatínska 23 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 19.04.2016
   26.01.2005Nové obchodné meno:
   RECYCLING Slovakia s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Štefan Mihálik Budatínska 23 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 23.02.1993
   23.02.1993Nové sidlo:
   Budatínska 23 Bratislava 851 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   realitná agentúra
   ekonomické poradenstvo
   vedenie účtovnej evidencie
   Noví spoločníci:
   Ing. Alena Miháliková Budatínska 23 Bratislava 851 05
   Mgr. Štefan Mihálik Budatínska 23 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia