Vytvoriť faktúru

PharmaTech - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PharmaTech
IČO 31343759
DIČ 2020350497
IČ DPH SK2020350497
Dátum vzniku 08 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PharmaTech
Repíkova 1
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 540 €
Zisk -3 352 €
Aktíva 20 203 €
Vlastný kapitál -26 043 €
Kontaktné informácie
Email hws@netax.sk
Phone(s) 0903458316
Mobile phone(s) +421903458316, 0903458316
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 18,164
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 17,843
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 7,500
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 600
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 600
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,900
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,343
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,022
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,321
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 321
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 321
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 18,164
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -29,395
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,509
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 949
2. Ostatné fondy (427, 42X) 949
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -35,472
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 24,733
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -60,205
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,352
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 47,559
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 37,611
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 37,183
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 428
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 9,908
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 18
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 8,747
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,143
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 40
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 40
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,500
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,540
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 40
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,649
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,220
D. Služby (účtová skupina 51) 2,912
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 231
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 286
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,109
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,632
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 284
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 284
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -283
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,392
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,352
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31343759 DIČ: 2020350497 IČ DPH: SK2020350497
 • Sídlo: PharmaTech, Repíkova 1, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Marca 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  RNDr. Soňa Hudecová, CSc. Repíkova 1 Bratislava 821 07 12.03.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  HVD Holding AG zast. Mr. Hermanus van Duijne 3 386 € (51%) Hergiswil NW Švajčiarsko
  Dr. Rupert Kainradl 3 253 € (49%) Wien Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.03.2000Nové sidlo:
   Repíkova 1 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Soňa Hudecová , CSc. Repíkova 1 Bratislava 821 07
   11.03.2000Zrušené sidlo:
   Zadunajská 9 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Vladimír Wiedermann
   09.11.1998Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa a predaj tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   výskum trhu
   automatizované spracovanie dát
   Noví spoločníci:
   HVD Holding AG zast. Mr. Hermanus van Duijne Seestrasse 7 Hergiswil NW Švajčiarsko
   Dr. Rupert Kainradl Auhof Strasse 213 Wien Rakúska republika
   08.11.1998Zrušeny spoločníci:
   HVD Holding zast. Mr. Hermanus van Duijne Seestrasse 7 Hergiswil NW Švajčiarsko
   Dr. Rupert Kainradl Auhof Strasse 213 Wien Rakúska republika
   27.03.1997Noví spoločníci:
   HVD Holding zast. Mr. Hermanus van Duijne Seestrasse 7 Hergiswil NW Švajčiarsko
   Dr. Rupert Kainradl Auhof Strasse 213 Wien Rakúska republika
   26.03.1997Zrušeny spoločníci:
   Dr. Vladimír Wiedermann Zadunajská 9 Bratislava 851 01
   Dr. Rupert Kainradl Auhof Strasse 213 Wien Rakúska republika
   08.03.1993Nové obchodné meno:
   PharmaTech spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Zadunajská 9 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   realitná agentúra
   Noví spoločníci:
   Dr. Vladimír Wiedermann Zadunajská 9 Bratislava 851 01
   Dr. Rupert Kainradl Auhof Strasse 213 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Vladimír Wiedermann