Vytvoriť faktúru

Consortio Fashion Group - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Consortio Fashion Group
IČO 31343767
DIČ 2020294606
IČ DPH SK2020294606
Dátum vzniku 05 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Consortio Fashion Group
Heydukova 12-14
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 423 971 €
Zisk 17 919 €
Aktíva 647 676 €
Vlastný kapitál 146 421 €
Kontaktné informácie
Email servis@halens.sk
Phone(s) 0250111222, 0250111888, 0250111905
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,094,879
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,030,796
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 34,446
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 34,446
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 870,812
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 493,213
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 493,213
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 377,449
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 150
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 125,538
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 125,538
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 64,083
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 64,083
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,094,879
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 72,740
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 50,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 50,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,821
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,821
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 17,919
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 933,913
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 865,862
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 747,872
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 747,872
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 91,600
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 26,390
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 68,051
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 68,051
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 88,226
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 88,226
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,427,506
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,423,971
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,021,790
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 402,181
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,391,955
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,162,706
D. Služby (účtová skupina 51) 1,223,834
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -17,362
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,777
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 32,016
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -364,750
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,535
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3,535
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 3,535
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 420
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 420
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 420
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 3,115
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 35,131
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 17,212
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 17,210
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 17,919
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31343767 DIČ: 2020294606 IČ DPH: SK2020294606
 • Sídlo: Consortio Fashion Group, Heydukova 12-14, 81108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Marca 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Dana Procházková Za Pasáží 1343 Pardubice 530 02 Česká republika 01.12.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Consortio Fashion Group s. r. o. 5 000 € (10%) Praha 3 Žižkov 130 00 Česká republika
  Consortio Fashion Group Aktiebolag 45 000 € (90%) Boras 504 68 Švédske kráľovstvo
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.03.2014Nové sidlo:
   Heydukova 12-14 Bratislava 811 08
   Noví spoločníci:
   Consortio Fashion Group Aktiebolag Risängsgatan 4-6 Boras 504 68 Švédske kráľovstvo
   26.03.2014Zrušené sidlo:
   Lazaretská 12 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Consortio Invest AB Box 921 Boras 501 10 Švédske kráľovstvo
   10.01.2014Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dana Procházková Za Pasáží 1343 Pardubice 530 02 Česká republika Vznik funkcie: 01.12.2013
   09.01.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   19.10.2012Nové obchodné meno:
   Consortio Fashion Group spol. s. r. o.
   Noví spoločníci:
   Consortio Fashion Group s. r. o. IČO: 45 315 680 Domažlická 1256/1 Praha 3 Žižkov 130 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Freddy Mikael Sobin Lűtzengatan 1 1gh 1202 Stockholm 115 20 Švédske kráľovstvo Vznik funkcie: 12.08.2012
   18.10.2012Zrušené obchodné meno:
   Consortio Fashion Group spol. s r. o.
   Zrušeny spoločníci:
   Halens s.r.o. IČO: 45 315 680 Březhrad 177 Hradec Králové 503 32 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martin Katzer Na Obci 304 Srch 533 52 Česká republika Vznik funkcie: 22.06.2011
   Matthias Michael Fink Grossweidenmühlstrasse 2 Nürnberg 904 19 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 26.04.2010
   29.02.2012Nové obchodné meno:
   Consortio Fashion Group spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Lazaretská 12 Bratislava 811 08
   28.02.2012Zrušené obchodné meno:
   Halens spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Trenčianska 47 Bratislava 821 09
   20.01.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Iván Mihályné Pasztelyák Visegrádi 57 Budapest 011 32 Maďarská republika dlhodobý pobyt na území SR : Ambrova 13 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 03.03.1999
   30.07.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Katzer Na Obci 304 Srch 533 52 Česká republika Vznik funkcie: 22.06.2011
   27.05.2010Noví spoločníci:
   Halens s.r.o. IČO: 45 315 680 Březhrad 177 Hradec Králové 503 32 Česká republika
   26.05.2010Zrušeny spoločníci:
   QUELLE, spol. s r.o. IČO: 45 315 680 Březhrad Hradec Králové 503 32 Česká republika
   14.05.2010Nové obchodné meno:
   Halens spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Trenčianska 47 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Matthias Michael Fink Grossweidenmühlstrasse 2 Nürnberg 904 19 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 26.04.2010
   13.05.2010Zrušené obchodné meno:
   QUELLE spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Košická 37 Bratislava 821 08
   02.03.2010Noví spoločníci:
   Consortio Invest AB Box 921 Boras 501 10 Švédske kráľovstvo
   01.03.2010Zrušeny spoločníci:
   Quelle International Limited Bedford Row 20-22 Londýn WC1R4JS Veľká Británia
   25.06.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Axel Oliver Steuernagel Römerstrasse 3 Pullach i.Isartal SRN Vznik funkcie: 25.04.2007
   14.10.2008Noví spoločníci:
   Quelle International Limited Bedford Row 20-22 Londýn WC1R4JS Veľká Británia
   13.10.2008Zrušeny spoločníci:
   Primondo GmbH Theodor-Althoff-Straße 2 Essen 451 33 Spolková republika Nemecko
   06.09.2008Noví spoločníci:
   Primondo GmbH Theodor-Althoff-Straße 2 Essen 451 33 Spolková republika Nemecko
   05.09.2008Zrušeny spoločníci:
   QUELLE GmbH Nürnbergerstrasse 91-95 Fürth Spolková republika Nemecko
   05.05.2007Noví spoločníci:
   QUELLE GmbH Nürnbergerstrasse 91-95 Fürth Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Axel Oliver Steuernagel Römerstrasse 3 Pullach i.Isartal SRN Vznik funkcie: 25.04.2007
   04.05.2007Zrušeny spoločníci:
   QUELLE Aktiengesellschaft Nurnbergerstr. 91-95 Furth Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Christian Wolfgang Unger Weiherackerweg 15 Marloffstein Rathsberg SRN Vznik funkcie: 18.11.2005
   15.12.2005Nový štatutárny orgán:
   Christian Wolfgang Unger Weiherackerweg 15 Marloffstein Rathsberg SRN Vznik funkcie: 18.11.2005
   14.12.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Harald Hubert Gutschi Hummelbergweg 2E Graz 9054 Rakúska republika Vznik funkcie: 22.11.2004
   31.12.2004Nový štatutárny orgán:
   Harald Hubert Gutschi Hummelbergweg 2E Graz 9054 Rakúska republika Vznik funkcie: 22.11.2004
   30.12.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Nathalie Balla Pickertstrasse 2 Fürth 907 62 Nemecko Vznik funkcie: 19.04.2002
   24.07.2003Nové sidlo:
   Košická 37 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   QUELLE Aktiengesellschaft Nurnbergerstr. 91-95 Furth Spolková republika Nemecko
   23.07.2003Zrušené sidlo:
   Páričkova 18 Bratislava 821 08
   09.09.2002Nové predmety činnosti:
   zasielkový obchod
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Nathalie Balla Pickertstrasse 2 Fürth 907 62 Nemecko Vznik funkcie: 19.04.2002
   Iván Mihályné Pasztelyák Visegrádi 57 Budapest 011 32 Maďarská republika dlhodobý pobyt na území SR : Ambrova 13 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 03.03.1999
   08.09.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Iván Mihályné Pasztelyák Visegrádi 57 Budapest 011 32 Maďarská republika dlhodobý pobyt na území SR : Ambrova 13 Bratislava 831 01
   Dipl.. Ing. Norbert H.L. Rex Pod Pekařkou 29/1087 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Slávičie údolie 14 Bratislava Skončenie funkcie: 19.04.2002
   07.12.1999Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonmických poradcov
   vedenie účtovníctva
   prieskum trhu
   17.03.1999Nový štatutárny orgán:
   Iván Mihályné Pasztelyák Visegrádi 57 Budapest 011 32 Maďarská republika dlhodobý pobyt na území SR : Ambrova 13 Bratislava 831 01
   16.03.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Holger Kurt Kopp Hofener Strasse 142 Nurnberg 904 31 SNR prechodný pobyt na území SR : Športová 443 Most pri Bratislave 900 46
   13.01.1999Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   nakladateľská a vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   QUELLE, spol. s r.o. IČO: 45 315 680 Březhrad Hradec Králové 503 32 Česká republika
   12.01.1999Zrušeny spoločníci:
   QUELLE, spol. s r.o. Březhrad Hradec Králové 503 32 Česká republika
   16.07.1998Noví spoločníci:
   QUELLE, spol. s r.o. Březhrad Hradec Králové 503 32 Česká republika
   15.07.1998Zrušeny spoločníci:
   QUELLE, spol. s r.o. Březhrad Hradec Králové 503 32 Česká republika
   08.12.1997Nový štatutárny orgán:
   Holger Kurt Kopp Hofener Strasse 142 Nurnberg 904 31 SNR prechodný pobyt na území SR : Športová 443 Most pri Bratislave 900 46
   05.09.1997Noví spoločníci:
   QUELLE, spol. s r.o. Březhrad Hradec Králové 503 32 Česká republika
   04.09.1997Zrušeny spoločníci:
   QUELLE, spol. s r.o. Březhrad Hradec Králové 503 32 Česká republika
   29.05.1997Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   28.05.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Magdaléna Molnárová Slávičie údolie 18 Bratislava
   RITTLER Bianca Manuela Elisabeth Barbora Malá 5 Bratislava
   20.02.1997Noví spoločníci:
   QUELLE, spol. s r.o. Březhrad Hradec Králové 503 32 Česká republika
   19.02.1997Zrušeny spoločníci:
   QUELLE, spol. s r.o. Březhrad Hradec Králové 503 32 Česká republika
   16.08.1995Nové sidlo:
   Páričkova 18 Bratislava 821 08
   15.08.1995Zrušené sidlo:
   Mýtna 5 Bratislava 811 07
   04.05.1995Noví spoločníci:
   QUELLE, spol. s r.o. Březhrad Hradec Králové 503 32 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RITTLER Bianca Manuela Elisabeth Barbora Malá 5 Bratislava
   Dipl.. Ing. Norbert H.L. Rex Pod Pekařkou 29/1087 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Slávičie údolie 14 Bratislava Skončenie funkcie: 19.04.2002
   03.05.1995Zrušeny spoločníci:
   QUELLE s r.o Bavorská 856 Praha 5 - Stodúlky Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   05.03.1993Nové obchodné meno:
   QUELLE spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mýtna 5 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   QUELLE s r.o Bavorská 856 Praha 5 - Stodúlky Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Magdaléna Molnárová Slávičie údolie 18 Bratislava