Vytvoriť faktúru

MULTITEL SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno MULTITEL SLOVAKIA
Stav Zrušená
IČO 31343881
DIČ 2020341499
IČ DPH SK2020341499
Dátum vzniku 08 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MULTITEL SLOVAKIA
Daniela Dlabača 769/21
01001
Žilina
Finančné informácie
Tržby a výnosy 38 766 €
Zisk -90 068 €
Aktíva 207 115 €
Vlastný kapitál 21 697 €
Kontaktné informácie
Email multitel@multitel.sk
Phone(s) 0244886769
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 48,498
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 48,277
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 40,445
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 34,677
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,677
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 77
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,226
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 465
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,832
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,222
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 6,610
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 221
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 221
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 48,498
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -14,928
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 370,445
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 66,861
2. Ostatné fondy (427, 42X) 66,861
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -368,805
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 182,533
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -551,338
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -90,068
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 63,426
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 6,779
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 6,779
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 56,597
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 55,883
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 55,883
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 714
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 50
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 31,278
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 38,766
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,710
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 28,568
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,800
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,688
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 127,733
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,534
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,233
D. Služby (účtová skupina 51) 58,046
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 25,928
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 18,092
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,367
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,469
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 323
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,620
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,620
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 16,845
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,204
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -88,967
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -31,535
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 12
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 12
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 151
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 151
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -139
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -89,106
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 962
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 962
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -90,068
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
 • IČO:31343881 DIČ: 2020341499 IČ DPH: SK2020341499
 • Sídlo: MULTITEL SLOVAKIA, Daniela Dlabača 769/21, 01001, Žilina
 • Dátum vzniku: 08 Marca 1993
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.04.2016Zrušené obchodné meno:
   MULTITEL SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Daniela Dlabača 769/21 Žilina 010 01
   14.07.2015Nové sidlo:
   Daniela Dlabača 769/21 Žilina 010 01
   23.04.1996Nové obchodné meno:
   MULTITEL SLOVAKIA, spol. s r.o.
   08.03.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným