Vytvoriť faktúru

COOPEX - CREDIT, komanditná - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno COOPEX - CREDIT, komanditná
Stav V likvidácii
IČO 31343996
DIČ 2020889079
Dátum vzniku 08 Marca 1993
Právna forma Komanditná spoločnosť
Sídlo COOPEX - CREDIT, komanditná
Za kasárňou 1
83000
Bratislava
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
ASSETS 2014
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 0
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 0
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 3,651,331
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 3,651,331
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -3,651,331
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 0
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 0
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 0
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 0
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 0
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 0
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Files
4165028.tif
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
 • IČO:31343996 DIČ: 2020889079
 • Sídlo: COOPEX - CREDIT, komanditná, Za kasárňou 1, 83000, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Marca 1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  ITOP, spol. s r.o., v likvidácii 0 € (0%) Koceľova 9 Bratislava
  Artecon Bratislava, spol. s r.o. 0 € (0%) Koceľová 9 Bratislava
  Dopravné a mechanizačné služby Galanta, spol. s r.o. 0 € (0%) Priemyselná 832 Galanta
  COOPEX - INVEST investičná spoločnosť a.s. v likvidácii 0 € (0%) Za kasárňou 1 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.12.1998Nové obchodné meno:
   COOPEX - CREDIT, komanditná spoločnosť "v likvidácii"
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   19.01.1998Noví spoločníci:
   komanditista Artecon Bratislava, spol. s r.o. IČO: 35 690 151 Koceľová 9 Bratislava
   05.12.1997Noví spoločníci:
   komanditista COOPEX - INVEST investičná spoločnosť a.s. v likvidácii IČO: 30 416 175 Za kasárňou 1 Bratislava
   komanditista Dopravné a mechanizačné služby Galanta, spol. s r.o. IČO: 31 432 417 Priemyselná 832 Galanta
   komplementár ITOP, spol. s r.o., v likvidácii IČO: 17 318 998 Koceľova 9 Bratislava
   09.01.1996Nové sidlo:
   Za kasárňou 1 Bratislava 830 00
   08.03.1993Nová právna forma:
   Komanditná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie individuálneho investovania