Vytvoriť faktúru

PRO - Q - INT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PRO - Q - INT
IČO 31344097
DIČ 2020294331
IČ DPH SK2020294331
Dátum vzniku 09 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRO - Q - INT
Wolkrova 19
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 492 €
Zisk -5 629 €
Aktíva 32 860 €
Vlastný kapitál 13 658 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0262414371
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 0
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 0
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,783
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 5,297
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,945
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 11,783
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,029
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 697
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 6,322
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,629
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,754
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 3,754
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,794
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 4,492
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,492
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 9,082
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 2,317
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,756
C. Služby (účtová skupina 51) 1,268
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,738
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -4,590
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,849
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 79
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 79
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -79
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,669
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -5,629
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31344097 DIČ: 2020294331 IČ DPH: SK2020294331
 • Sídlo: PRO - Q - INT, Wolkrova 19, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Marca 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jozef Kvinta Wolkrova 19 Bratislava 851 01 30.04.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jozef Kvinta 6 639 € (100%) Wolkrova 19 Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.04.2004Nové sidlo:
   Wolkrova 19 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Kvinta Wolkrova 19 Bratislava 851 01
   29.04.2004Zrušené sidlo:
   Búdková 35 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Kvinta Holíčska 5 Bratislava
   03.01.2001Nové sidlo:
   Búdková 35 Bratislava 811 04
   02.01.2001Zrušené sidlo:
   Senická 11 Bratislava 811 02
   03.06.1999Noví spoločníci:
   Jozef Kvinta Wolkrova 19 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Kvinta Holíčska 5 Bratislava
   02.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Jozef Kvinta Holíčska 5 Bratislava
   Marián Procházka Lichardova 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Kvinta
   Marián Procházka
   10.08.1995Nové predmety činnosti:
   výroba chemických výrobkov okrem jedov a žieravín
   09.03.1993Nové obchodné meno:
   PRO - Q - INT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Senická 11 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup, predaj a prenájom nehnuteľností
   sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti cestovného ruchu
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   marketing, management a podnikateľské poradenstvo
   Noví spoločníci:
   Jozef Kvinta Holíčska 5 Bratislava
   Marián Procházka Lichardova 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Kvinta
   Marián Procházka