Vytvoriť faktúru

CLAIMEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CLAIMEX
IČO 31344178
DIČ 2020336318
IČ DPH SK2020336318
Dátum vzniku 15 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CLAIMEX
Junácka 4
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 77 082 €
Zisk -916 €
Aktíva 20 178 €
Vlastný kapitál 6 068 €
Kontaktné informácie
Email claimex@claimex.sk
Phone(s) 0244880642, 0244256542
Mobile phone(s) 0903767198
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 18,691
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 18,691
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 11,096
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 11,096
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,893
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,893
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,893
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,702
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 269
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,433
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 18,691
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,153
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,234
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,234
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -2,804
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,804
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -916
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,538
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,810
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,810
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 10,960
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 742
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 742
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,200
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,216
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 760
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,042
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 768
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 768
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 77,030
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 77,082
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 8,567
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 68,462
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 53
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 76,909
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 5,927
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 22,907
D. Služby (účtová skupina 51) 18,480
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 26,183
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 18,613
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,551
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,019
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 56
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 3,346
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 173
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 29,715
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 129
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 129
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -129
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 44
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -916
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31344178 DIČ: 2020336318 IČ DPH: SK2020336318
 • Sídlo: CLAIMEX, Junácka 4, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Marca 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ján Záhoran Listová 6 Bratislava 821 05 15.03.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ján Záhoran 6 639 € (100%) Listová 6 Bratislava 821 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ján Záhoran Listová 6 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 15.03.1993
   15.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Záhoran Sklenárova 24 Bratislava
   27.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ján Záhoran Listová 6 Bratislava 821 05
   26.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ján Záhoran Sklenárova 24 Bratislava
   30.10.1996Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom jeho predaja ďalším prevádzkovateľom /veľkoobchod/, ako i nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   sprostredkovanie v oblasti nákupu, predaja tovaru a sprostredkovanie výkonu služieb
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   montáž a opravy automobilových skiel, ako i strešných okien
   Noví spoločníci:
   Ján Záhoran Sklenárova 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   29.10.1996Zrušeny spoločníci:
   Zdeno Bobáň 166 Šterusy
   Igor Ďurič Cukrovarská 758/12 Sereď
   Milan Eliáš Veľká Hradná 126 Svinná
   Miroslav Mihalus Romanova 21 Bratislava
   Ján Záhoran Sklenárova 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Eliáš Veľká Hradná 126 Svinná
   12.06.1995Noví spoločníci:
   Ján Záhoran Sklenárova 24 Bratislava
   11.06.1995Zrušeny spoločníci:
   Peter Bielik Dlhá 21 Nitra
   Ján Záhoran Sklenárova 24 Bratislava
   15.03.1993Nové obchodné meno:
   CLAIMEX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Junácka 4 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   Noví spoločníci:
   Peter Bielik Dlhá 21 Nitra
   Zdeno Bobáň 166 Šterusy
   Igor Ďurič Cukrovarská 758/12 Sereď
   Milan Eliáš Veľká Hradná 126 Svinná
   Miroslav Mihalus Romanova 21 Bratislava
   Ján Záhoran Sklenárova 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Eliáš Veľká Hradná 126 Svinná
   Ján Záhoran Sklenárova 24 Bratislava