Vytvoriť faktúru

ELEKTROINSTAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ELEKTROINSTAL
IČO 31344216
DIČ 2020352202
IČ DPH SK2020352202
Dátum vzniku 22 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELEKTROINSTAL
Černyševského 37
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 31 331 €
Zisk 1 843 €
Aktíva 28 370 €
Vlastný kapitál 3 188 €
Kontaktné informácie
Email gomorex@gomorex.sk
Phone(s) 0903265730
Mobile phone(s) 0903265730
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 11,298
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 11,298
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 11,298
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 14,244
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,062
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 286
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,076
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 25,542
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,030
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -4,117
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,843
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 20,512
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 11,852
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 10,603
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,249
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 8,660
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 31,331
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 20,262
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8,584
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,485
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 28,125
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,895
C. Služby (účtová skupina 51) 14,633
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 186
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,766
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 4,062
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,583
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,206
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,734
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 404
N. Kurzové straty (563) 304
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 100
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -403
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,803
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,843
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015