Vytvoriť faktúru

LINDEN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno LINDEN
Stav Zrušená
IČO 31344283
DIČ 2020329014
IČ DPH SK2020329014
Dátum vzniku 08 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LINDEN
Námestie Martina Benku 16
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 143 663 €
Zisk -59 665 €
Aktíva 160 455 €
Vlastný kapitál 51 227 €
Kontaktné informácie
Email jaga@jagasro.sk
Phone(s) 0255648231
Fax(es) 0255648233
Dátum aktualizácie údajov: 04.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 8,341
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 4,844
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,844
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 85,918
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 15
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 76,665
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,734
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,724
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 94,259
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -8,438
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 2,768
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,064
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 40,755
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -59,665
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 102,697
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,807
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 98,024
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 79,574
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 5,180
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,018
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 12,252
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,612
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,254
Dátum aktualizácie údajov: 04.07.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 143,663
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 143,866
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) -203
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 201,778
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,080
C. Služby (účtová skupina 51) 51,672
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 84,895
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,642
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,417
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 46,072
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -58,115
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 83,114
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 591
M. Nákladové úroky (562) 180
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 411
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -590
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -58,705
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -59,665
Dátum aktualizácie údajov: 04.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.07.2016
 • IČO:31344283 DIČ: 2020329014 IČ DPH: SK2020329014
 • Sídlo: LINDEN, Námestie Martina Benku 16, 81107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Marca 1993
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.06.2016Zrušené obchodné meno:
   LINDEN s. r. o.
   Zrušené sidlo:
   Námestie Martina Benku 16 Bratislava 811 07
   21.01.2014Nové obchodné meno:
   LINDEN s. r. o.
   09.02.2006Nové sidlo:
   Námestie Martina Benku 16 Bratislava 811 07
   08.03.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným