Vytvoriť faktúru

KONCEPT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 30.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KONCEPT
IČO 31344330
DIČ 2020926347
IČ DPH SK2020926347
Dátum vzniku 15 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KONCEPT
Vilova 19
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 103 946 €
Zisk 2 922 €
Aktíva 35 605 €
Vlastný kapitál 14 438 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0263536191
Dátum aktualizácie údajov: 30.11.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 30,334
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 28,753
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 17,301
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 17,056
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,056
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 245
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 11,452
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 499
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 10,953
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,581
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,581
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 30,334
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 17,359
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 663
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 663
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 7,134
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 7,134
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,922
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,474
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 388
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 388
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 11,145
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,952
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,952
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,207
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,560
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,999
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 427
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 941
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 941
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 501
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 501
Dátum aktualizácie údajov: 30.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 102,956
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 103,946
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 102,956
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 990
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 96,603
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,154
D. Služby (účtová skupina 51) 41,744
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 44,979
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 32,960
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 10,984
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,035
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 495
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,137
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,094
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,343
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 58,058
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,877
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 1,750
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 127
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,874
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,469
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,547
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,547
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,922
Dátum aktualizácie údajov: 30.11.2015
Dátum aktualizácie údajov: 30.11.2015
 • IČO:31344330 DIČ: 2020926347 IČ DPH: SK2020926347
 • Sídlo: KONCEPT, Vilova 19, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Marca 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Eva Pavlíková Vilová 2277/19 Bratislava 851 01 26.10.2009
  Ing. Vladimír Marhefka Vodárenská 848/9 Dunajská Lužná 900 42 10.11.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Eva Pavlíková 1 660 € (25%) Vilová 2277/19 Bratislava 851 01
  Ing. Michal Hrabovec 1 660 € (25%) Ivanka pri Dunaji 900 28
  DanubiaTel, a.s. 3 320 € (50%) Bratislava-Karlova Ves 841 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.11.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Marhefka Vodárenská 848/9 Dunajská Lužná 900 42 Vznik funkcie: 10.11.2015
   25.10.2014Noví spoločníci:
   DanubiaTel, a.s. Borská 6 Bratislava-Karlova Ves 841 04
   20.10.2012Noví spoločníci:
   Ing. Eva Pavlíková Vilová 2277/19 Bratislava 851 01
   21.11.2009Noví spoločníci:
   Ing. Michal Hrabovec Matičná 67/1980 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Pavlíková Vilová 19/2277 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 26.10.2009
   15.03.2001Nové obchodné meno:
   KONCEPT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vilova 19 Bratislava 851 01
   15.03.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   vydavateľské činnosti
   reklama a propagácia
   prenájom motorových vozidiel
   leasing
   realitná agentúra
   preklady a tlmočenie - jazyk nemecký, anglický, francúsky, ruský a poľský
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia