Vytvoriť faktúru

RATIO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RATIO
IČO 31344348
DIČ 2020315121
IČ DPH SK2020315121
Dátum vzniku 09 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RATIO
Drieňova 34
82616
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 39 704 €
Zisk -5 207 €
Aktíva 58 242 €
Vlastný kapitál 47 855 €
Kontaktné informácie
Email sudek@madnes.eu
Phone(s) 0911494340
Mobile phone(s) +421911494340
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 45,391
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 22,148
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 22,148
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 22,148
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 21,357
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,110
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,539
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,539
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 571
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 15,247
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 12,398
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,849
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,886
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,886
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 45,391
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 42,648
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 16,598
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 16,598
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,982
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,982
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 27,275
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 27,275
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,207
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,673
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 627
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 627
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,046
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 516
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 516
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 0
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 105
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 67
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,358
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 70
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 70
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 39,424
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 39,704
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 39,424
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 280
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 43,800
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,930
D. Služby (účtová skupina 51) 21,417
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,433
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,800
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 633
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 530
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,074
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,074
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 9,890
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,526
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,096
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 15,077
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 151
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 151
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -151
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,247
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,207
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31344348 DIČ: 2020315121 IČ DPH: SK2020315121
 • Sídlo: RATIO, Drieňova 34, 82616, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Marca 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Zdenko Sudek Palkovičova 1 Bratislava 821 08 02.08.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Zdenko Sudek 14 108 € (85%) Bratislava
  Peter Sudek 2 490 € (15%) Whitehouse Station NJ 08889 U.S.A.
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.01.2010Noví spoločníci:
   Zdenko Sudek Palkovičova 1 Bratislava
   Peter Sudek Stonehouse drive 18 Whitehouse Station NJ 08889 U.S.A.
   15.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zdenko Sudek, , CSc. Palkovičova 1 Bratislava
   Zdenko Sudek ml. Palkovičova 1 Bratislava
   04.08.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zdenko Sudek Palkovičova 1 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 02.08.2007
   03.08.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zdenko Sudek, , CSc. Palkovičova 1 Bratislava
   31.05.2004Nové predmety činnosti:
   správa a prenájom nebytových priestorov vrátane poskytovania služieb - obstarávateľské služby, spojená s prenájmom a správou nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Zdenko Sudek, , CSc. Palkovičova 1 Bratislava
   Zdenko Sudek ml. Palkovičova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zdenko Sudek, , CSc. Palkovičova 1 Bratislava
   30.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Rudolf Hornák Pavlovova 13 Bratislava
   Ing. Zdeno Sudek, CSc Palkovičova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zdeno Sudek, CSc Palkovičova 1 Bratislava
   09.03.1993Nové obchodné meno:
   RATIO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Drieňova 34 Bratislava 826 16
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Poradenská činnosť v oblasti bytových a občianskych stavieb
   Projektová činnosť v investičnej výstavbe
   architektúra, urbanizmus a územné plánovanie
   Inžinierska činnosť v stavebníctve
   Sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   Rudolf Hornák Pavlovova 13 Bratislava
   Ing. Zdeno Sudek, CSc Palkovičova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zdeno Sudek, CSc Palkovičova 1 Bratislava