Vytvoriť faktúru

PULImedical - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PULImedical
IČO 31344399
DIČ 2020315044
IČ DPH SK2020315044
Dátum vzniku 01 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PULImedical
Nádražná 34
90028
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 285 893 €
Zisk 565 730 €
Aktíva 4 248 763 €
Vlastný kapitál 2 499 281 €
Kontaktné informácie
Email pulimedical@pulimedical.sk
Phone(s) 0245944920, 0245944922, 0245944921
Fax(es) 0245944919
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,999,574
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 504,243
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 504,243
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 229,310
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 267,292
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 7,641
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,486,448
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 630,603
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 8,493
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 622,110
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,390,866
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,388,793
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,388,793
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,073
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 464,979
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,726
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 458,253
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 8,883
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 8,883
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,999,574
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,573,513
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,700
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,700
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 11,007
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 11,007
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,990,076
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,990,076
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 565,730
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,425,936
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 61,648
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,812
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 58,836
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,346,004
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,010,578
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,010,578
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 190,359
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 22,433
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 15,771
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 106,863
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 18,284
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 18,284
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 125
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 125
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 7,286,328
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 7,285,893
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 5,721,103
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 170,354
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 6,215
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,388,221
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,544,718
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,948,155
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 102,308
D. Služby (účtová skupina 51) 501,014
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 483,390
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 344,791
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 129,468
4. Sociálne náklady (527, 528) 9,131
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,680
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 98,238
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 98,238
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -63
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,407,996
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 741,175
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,339,980
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 434
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 394
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 394
XII. Kurzové zisky (663) 40
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,936
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4,165
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4,165
O. Kurzové straty (563) 1,275
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,496
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,502
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 729,673
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 163,943
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 163,943
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 565,730
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31344399 DIČ: 2020315044 IČ DPH: SK2020315044
 • Sídlo: PULImedical, Nádražná 34, 90028, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Marca 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Imrich Lenk Kovácsova 1260/104A Bratislava - Rusovce 851 10 07.03.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Imrich Lenk 6 700 € (100%) Kovácsova 1260/104A Bratislava - Rusovce 851 10
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.07.2012Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   reklamné a marketingové služby
   prenájom hnuteľných vecí
   výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení,
   Noví spoločníci:
   Imrich Lenk Kovácsova 1260/104A Bratislava - Rusovce 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Imrich Lenk Kovácsova 1260/104A Bratislava - Rusovce 851 10 Vznik funkcie: 07.03.1997
   04.07.2012Zrušeny predmety činnosti:
   prenájom zdravotníckej techniky
   obchodná činnosť - nákup, predaj a sprostredkovanie všetkých druhov tovarov v rozsahu voľnej živnosti, včítane lekárskych prístrojov
   poradenstvo a inžinierska činnosť pre investície v oblasti zdravotníctva
   sprostredkovanie služieb
   Zrušeny spoločníci:
   Imrich Lenk Stromová 10482/46 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Imrich Lenk Stromová 10482/46 Bratislava 831 01
   14.11.2002Nové sidlo:
   Nádražná 34 Ivanka pri Dunaji 900 28
   13.11.2002Zrušené sidlo:
   Nádražná 34 Ivanka pri Dunaji 900 27
   09.11.2000Nové sidlo:
   Nádražná 34 Ivanka pri Dunaji 900 27
   08.11.2000Zrušené sidlo:
   Holíčska 25 Bratislava 851 05
   31.08.1999Nové obchodné meno:
   PULImedical, spol. s r.o.
   30.08.1999Zrušené obchodné meno:
   PULI - MEDICAL, spoločnosť s ručením obmedzeným
   22.09.1998Noví spoločníci:
   Imrich Lenk Stromová 10482/46 Bratislava 831 01
   21.09.1998Zrušeny spoločníci:
   PULI a.s IČO: 31 373 216 Miletičova 24 Bratislava
   Imrich Lenk Holíčska 25 Bratislava
   07.03.1997Nové sidlo:
   Holíčska 25 Bratislava 851 05
   Nové predmety činnosti:
   prenájom zdravotníckej techniky
   Noví spoločníci:
   PULI a.s IČO: 31 373 216 Miletičova 24 Bratislava
   Imrich Lenk Holíčska 25 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Imrich Lenk Stromová 10482/46 Bratislava 831 01
   06.03.1997Zrušené sidlo:
   Mánesovo nám. 2 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   PULI, spol. s r.o. Seberíniho 1 Bratislava
   Imrich Lenk Holíčska 25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Imrich Lenk Holíčska 25 Bratislava
   05.05.1995Nové predmety činnosti:
   veľkodistribúcia liečiv
   opravy elektrických strojov a prístrojov
   výroba, montáž a opravy lekárskych prístrojov, nástrojov a zdravotníckych potrieb
   poradenstvo a inžinierska činnosť pre investície v oblasti zdravotníctva
   sprostredkovanie služieb
   02.09.1993Nové obchodné meno:
   PULI - MEDICAL, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Mánesovo nám. 2 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   PULI, spol. s r.o. Seberíniho 1 Bratislava
   Imrich Lenk Holíčska 25 Bratislava
   01.09.1993Zrušené obchodné meno:
   PULI - MEDICAL, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Sabinovská 14 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   PULI, spol. s r.o. Seberíniho 1 Bratislava
   Ing. Roman Bartoš Ožvoldíkova 4 Bratislava
   Imrich Lenk Holíčska 25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Bartoš Ožvoldíkova 4 Bratislava
   01.03.1993Nové obchodné meno:
   PULI - MEDICAL, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Sabinovská 14 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - nákup, predaj a sprostredkovanie všetkých druhov tovarov v rozsahu voľnej živnosti, včítane lekárskych prístrojov
   Noví spoločníci:
   PULI, spol. s r.o. Seberíniho 1 Bratislava
   Ing. Roman Bartoš Ožvoldíkova 4 Bratislava
   Imrich Lenk Holíčska 25 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Roman Bartoš Ožvoldíkova 4 Bratislava
   Imrich Lenk Holíčska 25 Bratislava