Vytvoriť faktúru

FREYTAG - BERNDT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FREYTAG - BERNDT
IČO 31344518
DIČ 2020352312
IČ DPH SK2020352312
Dátum vzniku 17 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FREYTAG - BERNDT
Hrachova 4
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 245 611 €
Zisk 6 323 €
Aktíva 1 029 690 €
Vlastný kapitál 652 243 €
Kontaktné informácie
Email papayova@freytagberndt.sk
Webová stránka http://www.freytagberndt.sk
Phone(s) +421243643671, +421243421695, +421243643672, +421243643673, +421243410874, +421243335866
Mobile phone(s) +421905917933
Fax(es) 0243421695
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 877,163
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 823,384
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 567,229
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 518,024
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 49,205
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 256,155
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 256,155
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 52,357
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 22,328
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 20,492
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,492
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,520
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 316
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 30,029
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 831
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 29,198
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,422
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,422
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 877,163
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 658,565
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 302
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,496
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,496
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 29,025
2. Ostatné fondy (427, 42X) 29,025
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 585,225
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 585,225
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,323
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 217,433
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,949
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,949
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 211,235
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,721
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,721
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 193,661
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,581
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,056
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,216
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,249
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,249
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,165
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 1,165
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 245,489
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 245,611
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 245,489
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 122
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 230,024
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,890
D. Služby (účtová skupina 51) 32,975
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 189,682
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 137,981
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 46,544
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,157
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 530
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,947
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,587
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 207,624
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,090
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2,090
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 2,088
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,394
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 7,639
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 7,449
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 190
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,755
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,304
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,283
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,323
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31344518 DIČ: 2020352312 IČ DPH: SK2020352312
 • Sídlo: FREYTAG - BERNDT, Hrachova 4, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Marca 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Erika Papayová Zálužická ll Bratislava 17.03.1993
  Dr. Christian Halbwachs Brunner Strasse 69 Viedeň 1231 Rakúska republika 03.08.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Freytag - Berndt und Artaria Kommanditgesellschaft, Kartographische Anstalt 33 194 € (100%) Wien 1231 Rakúsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.11.2006Nové predmety činnosti:
   geodetické a kartografické činnosti
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   25.08.2006Nový štatutárny orgán:
   Dr. Christian Halbwachs Brunner Strasse 69 Viedeň 1231 Rakúska republika Vznik funkcie: 03.08.2006
   02.12.2003Noví spoločníci:
   Freytag - Berndt und Artaria Kommanditgesellschaft, Kartographische Anstalt Brunner Strasse 69 Wien 1231 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Erika Papayová Zálužická ll Bratislava Vznik funkcie: 17.03.1993
   01.12.2003Zrušeny spoločníci:
   FREYTAG - BERNDT und ARTARIA Komanditgesellschaft, Schottenfeldgasse 62 Wien Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Erika Papayová Zálužická ll Bratislava
   21.02.1997Noví spoločníci:
   FREYTAG - BERNDT und ARTARIA Komanditgesellschaft, Schottenfeldgasse 62 Wien Rakúsko
   15.04.1993Nové sidlo:
   Hrachova 4 Bratislava 821 05
   14.04.1993Zrušené sidlo:
   Ambroseho 8 Bratislava 851 02
   17.03.1993Nové obchodné meno:
   FREYTAG - BERNDT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ambroseho 8 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   konzultačná a poradenská činnosť v kartografii
   vydavateľská činnosť
   obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   colná deklarácia
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Erika Papayová Zálužická ll Bratislava