Vytvoriť faktúru

RENTIA SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RENTIA SLOVAKIA
IČO 31344526
DIČ 2020839161
IČ DPH SK2020839161
Dátum vzniku 08 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RENTIA SLOVAKIA
Palkovičova 18
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 117 185 €
Zisk 20 755 €
Aktíva 84 884 €
Vlastný kapitál 54 945 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243413096
Mobile phone(s) 0905365337, 0905553226, 0907033896, 0907319120, 0908860804, 0918391143
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 11,107
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 11,107
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 11,107
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 79,368
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 21,187
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 18,521
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 39,660
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 90,475
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 62,946
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 9,960
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 9,960
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 711
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 31,520
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 20,755
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 27,529
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 27,529
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 13,155
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,851
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,345
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,178
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 117,185
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 117,185
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 88,229
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,666
C. Služby (účtová skupina 51) 46,380
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 25,121
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 466
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 7,929
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 667
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 28,956
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 63,139
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 4
X. Výnosové úroky (662) 4
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 22
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 22
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -18
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 28,938
P. Daň z príjmov (591, 595) 8,183
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 20,755
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31344526 DIČ: 2020839161 IČ DPH: SK2020839161
 • Sídlo: RENTIA SLOVAKIA, Palkovičova 18, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Marca 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Štefánia Huňorová Hájniky 9 Svätý Jur 900 21 08.03.1993
  Ing. Jarmila Hodeková Palkovičova 18 Bratislava 821 08 28.02.1997
  Ing. Katarína Šinská Raketová 8 Bratislava 28.02.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Štefánia Huňorová 3 320 € (33.3%) Hájniky 9 Svätý Jur 900 21
  Ing. Jarmila Hodeková 3 320 € (33.3%) Palkovičova 18 Bratislava 821 08
  Ing. Katarína Šinská 3 320 € (33.3%) Raketová 8 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.11.2009Nové sidlo:
   Palkovičova 18 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Ing. Jarmila Hodeková Palkovičova 18 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jarmila Hodeková Palkovičova 18 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 28.02.1997
   12.11.2009Zrušené sidlo:
   Pažítková 4 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jarmila Hodeková Palkovičova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jarmila Hodeková Palkovičova 8 Bratislava Vznik funkcie: 28.02.1997
   19.11.2003Nové sidlo:
   Pažítková 4 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefánia Huňorová Hájniky 9 Svätý Jur 900 21
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefánia Huňorová Hájniky 9 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 08.03.1993
   Ing. Katarína Šinská Raketová 8 Bratislava Vznik funkcie: 28.02.1997
   Ing. Jarmila Hodeková Palkovičova 8 Bratislava Vznik funkcie: 28.02.1997
   18.11.2003Zrušené sidlo:
   Drieňová 34 Bratislava 827 90
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefánia Huňorová Beniakova 5/a Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jarmila Hodeková Palkovičova 8 Bratislava
   Ing. Štefánia Huňorová Beniakova 5/a Bratislava
   Ing. Katarína Šinská Raketová 8 Bratislava
   05.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Katarína Šinská Raketová 8 Bratislava
   Ing. Štefánia Huňorová Beniakova 5/a Bratislava
   Ing. Jarmila Hodeková Palkovičova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   04.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Šinský Raketová 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   29.09.1997Noví spoločníci:
   Peter Šinský Raketová 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jarmila Hodeková Palkovičova 8 Bratislava
   Ing. Katarína Šinská Raketová 8 Bratislava
   28.09.1997Zrušeny spoločníci:
   RENTIA, a.s. Kotlářská 53 Brno Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   29.11.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefánia Huňorová Beniakova 5/a Bratislava
   28.11.1995Zrušeny predmety činnosti:
   daňové poradenstvo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefánia Huňorová
   08.03.1993Nové obchodné meno:
   RENTIA SLOVAKIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Drieňová 34 Bratislava 827 90
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   daňové poradenstvo
   Noví spoločníci:
   RENTIA, a.s. Kotlářská 53 Brno Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Štefánia Huňorová