Vytvoriť faktúru

NORDSTAHL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno NORDSTAHL
IČO 31344577
DIČ 2020293627
IČ DPH SK2020293627
Dátum vzniku 17 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NORDSTAHL
Hroboňova 14
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 748 983 €
Zisk 112 099 €
Aktíva 1 665 878 €
Vlastný kapitál 316 747 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.nordstahl.sk
Phone(s) +421259206000, +421254412561, +421254412553, +421254412560, +421254647884
Fax(es) 0259206050
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,503,650
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 28,458
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 28,458
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 28,458
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,467,727
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 207,701
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 397
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 207,304
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 610,939
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 582,730
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 582,730
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 1,217
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 363
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,373
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 16,256
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 649,087
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,849
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 643,238
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 7,465
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 120
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 7,345
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,503,650
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 294,851
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 165,970
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 165,970
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 16,597
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 16,597
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 185
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 185
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 112,099
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,208,799
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,573
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,573
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,195,030
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 100,754
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 100,754
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,077,435
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,472
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,811
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,057
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 501
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 12,196
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 12,196
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 5,748,845
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,748,983
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 5,732,862
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 15,983
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 138
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,603,485
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 5,176,437
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 15,293
D. Služby (účtová skupina 51) 219,225
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 176,355
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 127,986
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 44,835
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,534
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 744
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 15,220
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 15,220
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 160
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 51
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 145,498
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 337,890
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22,321
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 630
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 630
XII. Kurzové zisky (663) 21,691
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 23,160
O. Kurzové straty (563) 13,729
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 9,431
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -839
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 144,659
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 32,560
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 32,556
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 4
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 112,099
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31344577 DIČ: 2020293627 IČ DPH: SK2020293627
 • Sídlo: NORDSTAHL, Hroboňova 14, 81104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Marca 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Peter Bavorský Sibírska 9 Bratislava 831 02 28.04.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Peter Bavorský 16 597 € (10%) Sibírska 9 Bratislava 831 02
  NORDFIN spol. s r.o. 149 373 € (90%) Bratislava 811 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.01.2011Nové sidlo:
   Hroboňova 14 Bratislava 811 04
   21.01.2011Zrušené sidlo:
   Mudroňova 59 Bratislava 811 03
   05.05.2006Noví spoločníci:
   NORDFIN spol. s r.o. Hroboňova 14 Bratislava 811 04
   09.11.2004Noví spoločníci:
   Peter Bavorský Sibírska 9 Bratislava 831 02
   08.11.2004Zrušeny spoločníci:
   FEMET, a.s. Pražská 2 Košice 040 11
   Peter Bavorský Sibírska 9 Bratislava 831 02
   27.11.2003Noví spoločníci:
   FEMET, a.s. Pražská 2 Košice 040 11
   26.11.2003Zrušeny spoločníci:
   Ulrich Knoess Kaiserwertherstrasse 130 4000 Düsseldorf NSR
   Jürgen Kotthaus Neanderweg 28 4006 Erkarth NSR
   24.07.2003Nové sidlo:
   Mudroňova 59 Bratislava 811 03
   23.07.2003Zrušené sidlo:
   Podtatranského 6 Bratislava 811 05
   28.01.2003Nové obchodné meno:
   NORDSTAHL spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Peter Bavorský Sibírska 9 Bratislava 831 02
   Ulrich Knoess Kaiserwertherstrasse 130 4000 Düsseldorf NSR
   Jürgen Kotthaus Neanderweg 28 4006 Erkarth NSR
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   27.01.2003Zrušené obchodné meno:
   NORDSTAHL, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Bavorský Björnsonova 10 Bratislava 811 05
   František Huml V olšinách 2012 Praha 10 100 00 Česká republika
   Ulrich Knoess Kaiserwertherstrasse 130 4000 Düsseldorf NSR
   Jürgen Kotthaus Neanderweg 28 4006 Erkarth NSR
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   28.04.1997Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   prenájom strojov a zariadení
   sprostredkovanie dopravy
   preklad nákladov a skladovanie
   leasing spojený s financovaním
   servis, údržba a opravy búracích kladív, klieští na betón
   inžinierska činnosť
   Noví spoločníci:
   Peter Bavorský Björnsonova 10 Bratislava 811 05
   František Huml V olšinách 2012 Praha 10 100 00 Česká republika
   Ulrich Knoess Kaiserwertherstrasse 130 4000 Düsseldorf NSR
   Jürgen Kotthaus Neanderweg 28 4006 Erkarth NSR
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Bavorský Sibírska 9 Bratislava 831 02
   27.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Peter Bavorský Björnsonova 10 Bratislava 811 05
   František Huml V olšinách 2012 Praha 10 100 00 Česká republika
   Ulrich Knoess Kaiserwertherstrasse 130 4000 Düsseldorf NSR
   Jürgen Kotthaus Neanderweg 28 4006 Erkarth NSR
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Bavorský Björnsonova 10 Bratislava 811 05
   František Huml V olšinách 2012 Praha 10 100 00 Česká republika
   26.11.1993Nové sidlo:
   Podtatranského 6 Bratislava 811 05
   25.11.1993Zrušené sidlo:
   Štefánikova 1 Bratislava 811 06
   17.03.1993Nové obchodné meno:
   NORDSTAHL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Štefánikova 1 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Peter Bavorský Björnsonova 10 Bratislava 811 05
   František Huml V olšinách 2012 Praha 10 100 00 Česká republika
   Ulrich Knoess Kaiserwertherstrasse 130 4000 Düsseldorf NSR
   Jürgen Kotthaus Neanderweg 28 4006 Erkarth NSR
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Bavorský Björnsonova 10 Bratislava 811 05
   František Huml V olšinách 2012 Praha 10 100 00 Česká republika