Vytvoriť faktúru

EWOPHARMA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EWOPHARMA
IČO 31344682
DIČ 2020299479
IČ DPH SK2020299479
Dátum vzniku 19 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EWOPHARMA
Hlavná 13
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 846 962 €
Zisk -74 655 €
Aktíva 527 952 €
Vlastný kapitál 109 943 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421910888025, +421910888026, +421948288854
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 483,747
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 186,964
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 186,964
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 186,964
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 289,521
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 9,300
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 9,300
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 236,280
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 175,740
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 175,740
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 51,903
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8,637
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 43,941
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 984
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 42,957
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 7,262
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 7,262
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 483,747
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 35,287
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 66,388
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 66,388
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 36,915
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 36,915
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -74,655
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 447,120
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 961
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 961
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 233,703
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 15,942
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15,942
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 109,812
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 58,402
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 34,264
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,283
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 212,456
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 69,864
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 142,592
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,340
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 1,340
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 182,500
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,846,962
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,825,000
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 16,383
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,579
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,903,256
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 114,638
D. Služby (účtová skupina 51) 552,669
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,087,034
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 824,199
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 247,258
4. Sociálne náklady (527, 528) 15,577
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 55,879
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 81,995
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 81,995
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 4,860
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,181
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -56,294
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,157,693
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 8
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,578
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4,500
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4,500
O. Kurzové straty (563) 135
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 943
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,570
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -61,864
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 12,791
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 12,791
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -74,655
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31344682 DIČ: 2020299479 IČ DPH: SK2020299479
 • Sídlo: EWOPHARMA, Hlavná 13, 83101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Marca 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Koloman Gachall Klimkovičova 1 Bratislava 841 01 01.01.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  EWOPHARMA AG 66 388 € (100%) 8200 Schafhausen Švajčiarsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.03.2010Nové sidlo:
   Hlavná 13 Bratislava 831 01
   16.03.2010Zrušené sidlo:
   Hlavná ulica č. 17 Bratislava 831 01
   21.03.2007Nový štatutárny orgán:
   Koloman Gachall Klimkovičova 1 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 01.01.2007
   20.03.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Veronika Kováliková P. Horova 9 Bratislava Vznik funkcie: 16.09.1999
   MUDr. Miroslav Majerčík Hamuliakovo 379 Hamuliakovo 900 43 Vznik funkcie: 16.09.1999
   05.12.2006Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu a verejnej mienky
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   automatizované spracovanie dát
   organizovanie kurzov v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Veronika Kováliková P. Horova 9 Bratislava Vznik funkcie: 16.09.1999
   MUDr. Miroslav Majerčík Hamuliakovo 379 Hamuliakovo 900 43 Vznik funkcie: 16.09.1999
   04.12.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Veronika Kováliková P. Horova 9 Bratislava Vznik funkcie: 16.09.1999
   MUDr. Miroslav Majerčík č. 379 Hanuliakovo 900 43 Vznik funkcie: 16.09.1999
   17.10.2003Nové sidlo:
   Hlavná ulica č. 17 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Veronika Kováliková P. Horova 9 Bratislava Vznik funkcie: 16.09.1999
   MUDr. Miroslav Majerčík č. 379 Hanuliakovo 900 43 Vznik funkcie: 16.09.1999
   16.10.2003Zrušené sidlo:
   Oravská 7 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Veronika Kováliková P. Horova 9 Bratislava
   MUDr. Miroslav Majerčík Lipová 3 Nitra
   12.06.2000Nové obchodné meno:
   EWOPHARMA spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami
   organizačné zabezpečenie sympózií, seminárov a školení
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   11.06.2000Zrušené obchodné meno:
   EWOPHARMA Bratislava, spol. s r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   organizačné zabezpečenie sympózií, seminárov a školení
   veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami
   nákup a predaj tovaru v rozsahu volnej živnosti
   14.12.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Veronika Kováliková P. Horova 9 Bratislava
   MUDr. Miroslav Majerčík Lipová 3 Nitra
   13.12.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Adriena Fecková Gorkého 11 Bratislava
   15.10.1996Nové sidlo:
   Oravská 7 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   EWOPHARMA AG Vordergasse 43 8200 Schafhausen Švajčiarsko
   14.10.1996Zrušené sidlo:
   Novosvetská 9 Bratislava 811 06
   Zrušeny spoločníci:
   EWOPHARMA AG Vordergasse 43 8200 Schafhausen Švajčiarsko
   05.10.1994Nové sidlo:
   Novosvetská 9 Bratislava 811 06
   04.10.1994Zrušené sidlo:
   Fraňa Kráľa 15 Bratislava 811 05
   19.03.1993Nové obchodné meno:
   EWOPHARMA Bratislava, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Fraňa Kráľa 15 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   organizačné zabezpečenie sympózií, seminárov a školení
   veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami
   nákup a predaj tovaru v rozsahu volnej živnosti
   Noví spoločníci:
   EWOPHARMA AG Vordergasse 43 8200 Schafhausen Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Adriena Fecková Gorkého 11 Bratislava