Vytvoriť faktúru

office line Boué - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno office line Boué
IČO 31344771
DIČ 2020319268
IČ DPH SK2020319268
Dátum vzniku 17 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo office line Boué
Kudlákova 4
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 631 101 €
Zisk 6 073 €
Aktíva 319 208 €
Vlastný kapitál 215 177 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421264462788
Fax(es) 0264462790
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 301,156
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,843
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,843
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 975
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 868
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 296,553
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 156,432
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 156,432
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 65,007
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 64,952
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 64,952
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 55
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 75,114
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 80
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 75,034
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,760
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 181
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 2,579
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 301,156
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 191,250
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 177,874
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 177,874
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,073
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 109,906
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 685
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 685
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 104,204
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 89,262
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 89,262
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,485
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,883
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,315
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 259
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,017
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,017
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 648,645
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 631,101
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 629,379
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,722
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 636,985
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 460,994
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 15,507
D. Služby (účtová skupina 51) 58,593
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 95,915
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 68,953
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 24,087
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,875
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 778
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 534
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 534
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,664
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -5,884
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 94,285
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 17,544
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 8
XII. Kurzové zisky (663) 270
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 17,266
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,706
O. Kurzové straty (563) 2,002
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 704
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 14,838
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,954
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,073
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31344771 DIČ: 2020319268 IČ DPH: SK2020319268
 • Sídlo: office line Boué, Kudlákova 4, 84101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Marca 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Erik Sep Gabčíkova 2 Bratislava 18.09.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Erik Sep 2 324 € (35%) Gabčíkova 2 Bratislava
  Tobias Boué 4 315 € (65%) Praha 7 - Troja 171 00 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.12.2011Noví spoločníci:
   Tobias Boué Trojská 211/110 Praha 7 - Troja 171 00 Česká republika
   21.12.2011Zrušeny spoločníci:
   Gertrude Boué Königswaterstr. 52 Fürth D-8510 Spolková republika Nemecko
   18.09.2000Nové sidlo:
   Kudlákova 4 Bratislava 841 01
   Noví spoločníci:
   Erik Sep Gabčíkova 2 Bratislava
   Gertrude Boué Königswaterstr. 52 Fürth D-8510 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Erik Sep Gabčíkova 2 Bratislava
   17.09.2000Zrušené sidlo:
   Prievozská 26 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Gertraude Boué D-8510 Fürth Königswaterstr. 52 Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Erik Sep Gabčíkova 2 Bratislava
   22.07.1999Noví spoločníci:
   Gertraude Boué D-8510 Fürth Königswaterstr. 52 Nemecko
   21.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Werner Boué D-8510 Fürth Königswaterstr. 52 Nemecko
   Gertraude Boué D-8510 Fürth Königswaterstr. 52 Nemecko
   17.03.1993Nové obchodné meno:
   office line Boué, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Prievozská 26 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj nehnuteľností a hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Werner Boué D-8510 Fürth Königswaterstr. 52 Nemecko
   Gertraude Boué D-8510 Fürth Königswaterstr. 52 Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Erik Sep Gabčíkova 2 Bratislava