Vytvoriť faktúru

GRAND CONSULTING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GRAND CONSULTING
IČO 31344780
DIČ 2020816677
IČ DPH SK2020816677
Dátum vzniku 11 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GRAND CONSULTING
Trenčianska 31
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 19 214 €
Zisk -9 303 €
Aktíva 5 656 €
Vlastný kapitál -7 506 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243420986, 0244441064, 0336413555
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 7,118
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,063
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 492
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 492
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,571
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 676
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,895
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 55
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 55
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,118
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -16,809
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -47,339
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -47,339
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -9,303
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 23,927
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,125
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,125
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 21,624
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 18,140
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 228
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,256
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 178
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 178
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 18,995
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 19,214
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 18,995
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 219
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 27,347
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,483
D. Služby (účtová skupina 51) 12,650
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 6,038
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,465
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,549
4. Sociálne náklady (527, 528) 24
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 135
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 41
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -8,133
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,138
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 210
O. Kurzové straty (563) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 157
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -210
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -8,343
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -9,303
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31344780 DIČ: 2020816677 IČ DPH: SK2020816677
 • Sídlo: GRAND CONSULTING, Trenčianska 31, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Marca 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Katarína Mášiková Trenčianska 31 Bratislava 821 09 01.01.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Katarína Mášiková 33 194 € (100%) Trenčianska 31 Bratislava 821 09
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.01.2014Noví spoločníci:
   Mgr. Katarína Mášiková Trenčianska 31 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Katarína Mášiková Trenčianska 31 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 01.01.2014
   31.12.2013Zrušeny spoločníci:
   Katarína Neuschlová 135 Štefanová 900 86
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Neuschlová 135 Štefanová 900 86 Vznik funkcie: 11.03.1993
   14.08.2013Nové obchodné meno:
   GRAND CONSULTING s. r. o.
   Nové sidlo:
   Trenčianska 31 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   prenájom koní
   poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
   vyučovanie rekreačnej jazdy na koni
   technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov
   prieskum trhu a verejnej mienky
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   administratívne služby
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   vydavateľská činnosť
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk a nemecký jazyk
   prekladateľské a tlmočnícke služby - anglický jazyk a nemecký jazyk
   sprostredkovanie zamestnania za úhradu
   výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry - inštruktor fitnes
   13.08.2013Zrušené obchodné meno:
   Exact Slovakia, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Hlavná 442 Častá 900 89
   Zrušeny predmety činnosti:
   zmenárne
   nákup, predaj sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodov
   Zrušeny spoločníci:
   Stanislav Zachar 135 Štefanová 900 86
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Stanislav Zachar 135 Štefanová 900 86 Vznik funkcie: 03.07.2006
   12.01.2013Nové sidlo:
   Hlavná 442 Častá 900 89
   11.01.2013Zrušené sidlo:
   Doľany 368 Doľany 900 88
   28.02.2007Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   01.01.2007Nové sidlo:
   Doľany 368 Doľany 900 88
   31.12.2006Zrušené sidlo:
   Paulínyho 10 Bratislava 811 02
   07.07.2006Noví spoločníci:
   Stanislav Zachar 135 Štefanová 900 86
   Nový štatutárny orgán:
   Stanislav Zachar 135 Štefanová 900 86 Vznik funkcie: 03.07.2006
   08.12.2004Noví spoločníci:
   Katarína Neuschlová 135 Štefanová 900 86
   Nový štatutárny orgán:
   Katarína Neuschlová 135 Štefanová 900 86 Vznik funkcie: 11.03.1993
   07.12.2004Zrušeny spoločníci:
   Katarína Neuschlová Krajinská 95 Bratislava 2 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Neuschlová Krajinská 95 Bratislava Vznik funkcie: 11.03.1993
   20.09.2002Noví spoločníci:
   Katarína Neuschlová Krajinská 95 Bratislava 2 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Katarína Neuschlová Krajinská 95 Bratislava Vznik funkcie: 11.03.1993
   19.09.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Malko Radvanského 23/A Bratislava 811 01
   Katarína Neuschlová Krajinská 95 Bratislava 2 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Malko Radvanského 23/A Bratislava 811 01 Skončenie funkcie: 27.02.2002
   Katarína Neuschlová Krajinská 95 Bratislava
   20.09.2001Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Malko Radvanského 23/A Bratislava 811 01
   Katarína Neuschlová Krajinská 95 Bratislava 2 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Malko Radvanského 23/A Bratislava 811 01 Skončenie funkcie: 27.02.2002
   19.09.2001Zrušeny spoločníci:
   Katarína Neuschlová Krajinská 95 Bratislava 2 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   25.06.2001Noví spoločníci:
   Katarína Neuschlová Krajinská 95 Bratislava 2 821 06
   24.06.2001Zrušeny spoločníci:
   Maccorp Holdings Limited Surrey Street 1 Londýn Veľká Británia
   25.11.1998Nové obchodné meno:
   Exact Slovakia, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Maccorp Holdings Limited Surrey Street 1 Londýn Veľká Británia
   24.11.1998Zrušené obchodné meno:
   Maccorp Slovakia, s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Maccorp Holdings Limited Surrey Street 1 Londýn Veľká Británia
   19.12.1995Noví spoločníci:
   Maccorp Holdings Limited Surrey Street 1 Londýn Veľká Británia
   Nový štatutárny orgán:
   Katarína Neuschlová Krajinská 95 Bratislava
   18.12.1995Zrušeny spoločníci:
   Maccorp BV 2596 CZ Wassenaarseweg 80 Haag Holandsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Neuschlová Krajinská 95 Bratislava
   11.03.1993Nové obchodné meno:
   Maccorp Slovakia, s r.o.
   Nové sidlo:
   Paulínyho 10 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zmenárne
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   nákup, predaj sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodov
   Noví spoločníci:
   Maccorp BV 2596 CZ Wassenaarseweg 80 Haag Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Katarína Neuschlová Krajinská 95 Bratislava