Vytvoriť faktúru

J & I HOLKO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno J & I HOLKO
IČO 31344887
DIČ 2020435659
Dátum vzniku 16 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo J & I HOLKO
M.R.Štefánika 22/1022
03601
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 10 004 €
Zisk 1 106 €
Aktíva 46 720 €
Vlastný kapitál -12 913 €
Kontaktné informácie
Email sportwearshopsk@gmail.com
Phone(s) 0917582804
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 44,734
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 44,734
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 44,077
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 44,077
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 657
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 629
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 28
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 44,734
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -11,806
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -20,215
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -20,215
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,106
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 56,540
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 52
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 52
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 55,068
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,062
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,062
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 50,526
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 250
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 250
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,170
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 9,912
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 10,004
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 9,912
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 92
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,054
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 5,966
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 574
D. Služby (účtová skupina 51) 1,454
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 60
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,950
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,918
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 -1
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) -1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 363
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 139
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 139
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 224
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -364
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,586
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,106
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4252791.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31344887 DIČ: 2020435659
 • Sídlo: J & I HOLKO, M.R.Štefánika 22/1022, 03601, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Marca 1993
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.05.2005Nové sidlo:
   M.R.Štefánika 22/1022 Martin 036 01
   30.04.2005Zrušené sidlo:
   Račianska 49 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Holko , CSc. Račianska 49 Bratislava 831 02
   07.03.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Holko , CSc. Račianska 49 Bratislava 831 02
   16.07.1999Nové predmety činnosti:
   Sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností.
   Obstarávateľské služby spojené so správou bytového a nebytového fondu.
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Holko M.R. Štefánika 1022/22 Martin 036 01
   Ing. Ján Holko , CSc. Račianska 49 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Holko M.R.Štefánika 22/1022 Martin 036 01
   Ing. Ján Holko , CSc. Račianska 49 Bratislava 831 02
   15.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Holko Račianska 49 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
   Ing. Ján Holko , CSc. Račianska 49 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Holko Račianska 49 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
   Ing. Ján Holko , CSc. Račianska 49 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
   24.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Igor Holko Račianska 49 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
   Ing. Ján Holko , CSc. Račianska 49 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
   23.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Holko Račianska 49 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
   Ing. Ján Holko , CSc. Račianska 49 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
   16.03.1993Nové obchodné meno:
   J & I HOLKO s.r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 49 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Veľkoobchodná činnosť. /Na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením./
   Maloobchodná činnosť okrem motorových vozidiel. /Na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením./
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Holko Račianska 49 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
   Ing. Ján Holko , CSc. Račianska 49 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Igor Holko Račianska 49 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
   Ing. Ján Holko , CSc. Račianska 49 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02