Vytvoriť faktúru

S.T.C. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno S.T.C.
IČO 31345115
DIČ 2020295035
IČ DPH SK2020295035
Dátum vzniku 18 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S.T.C.
Galvaniho 16
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 032 389 €
Zisk 11 656 €
Aktíva 486 325 €
Vlastný kapitál 391 983 €
Kontaktné informácie
Email objednavky@stc.sk
Webová stránka http://www.stc.sk
Phone(s) +421243412047, +421243411585, +421243412046
Mobile phone(s) +421905728397, +421911614548
Fax(es) 0243411585
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 486,950
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,284
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,284
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,284
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 483,835
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 215,467
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 215,467
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 237,995
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 238,317
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 238,317
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -322
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 30,373
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,405
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 28,968
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,831
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,831
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 486,950
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 359,638
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 340,679
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 340,679
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,656
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 126,574
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 962
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 962
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 123,038
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 86,877
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 86,877
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 13,067
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,040
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,054
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,574
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,574
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 738
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 738
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,030,452
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,032,389
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,030,452
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,937
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,008,977
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 600,049
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12,351
D. Služby (účtová skupina 51) 145,228
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 131,050
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 70,356
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 25,372
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 32,287
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,035
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,382
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 6,773
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 112,144
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 23,412
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 272,824
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,229
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 1,119
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 106
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,972
O. Kurzové straty (563) 8,235
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 737
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,743
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 15,669
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,013
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,013
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,656
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31345115 DIČ: 2020295035 IČ DPH: SK2020295035
 • Sídlo: S.T.C., Galvaniho 16, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Marca 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Zuzana Juhászová Demänovská 6975/11 Bratislava 831 06 18.03.1993
  Vladimír Juhász Demänovská 6975/11 Bratislava 831 06 18.03.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Zuzana Juhászová 1 660 € (25%) Demänovská 6975/11 Bratislava 831 06
  Vladimír Juhász 1 660 € (25%) Demänovská 6975/11 Bratislava 831 06
  LASTARIA MANAGEMENT LIMITED 3 319 € (50%) Limassol P.C. 4003 Cyprus
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.03.2006Nové sidlo:
   Galvaniho 16 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Juhászová Demänovská 6975/11 Bratislava 831 06
   Vladimír Juhász Demänovská 6975/11 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Juhászová Demänovská 6975/11 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 18.03.1993
   Vladimír Juhász Demänovská 6975/11 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 18.03.1993
   21.03.2006Zrušené sidlo:
   Beskydská 9 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Juhász Beskydská 9 Bratislava
   Ing. Zuzana Juhászová Beskydská 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Juhász Beskydská 9 Bratislava Vznik funkcie: 18.03.1993
   Ing. Zuzana Juhászová Beskydská 9 Bratislava Vznik funkcie: 18.03.1993
   14.01.2006Noví spoločníci:
   LASTARIA MANAGEMENT LIMITED Spyrou Kyprianou, STERATZIAS B BUILDING, Flatt/Office 101, Mesa Geitonia 41 Limassol P.C. 4003 Cyprus
   13.01.2006Zrušeny spoločníci:
   Paulus Hubertus Josephus Roncken Volutova 2524/12 Praha 5 Česká republika
   17.10.2003Noví spoločníci:
   Vladimír Juhász Beskydská 9 Bratislava
   Ing. Zuzana Juhászová Beskydská 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Juhász Beskydská 9 Bratislava Vznik funkcie: 18.03.1993
   Ing. Zuzana Juhászová Beskydská 9 Bratislava Vznik funkcie: 18.03.1993
   16.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Juhász Beskydská 9 Bratislava
   Ing. Zuzana Juhászová Beskydská 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Juhász
   Ing. Zuzana Juhászová
   11.06.2001Noví spoločníci:
   Vladimír Juhász Beskydská 9 Bratislava
   Ing. Zuzana Juhászová Beskydská 9 Bratislava
   Paulus Hubertus Josephus Roncken Volutova 2524/12 Praha 5 Česká republika
   10.06.2001Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Juhász Beskydská 9 Bratislava
   Ing. Zuzana Juhászová Beskydská 9 Bratislava
   Ing. Martin Jirovec Favorského 1930 Praha 5 - Stodúlky Česká republika
   Paulus Hubertus Josephus Roncken La Granja Azul, Sta. Gertrudis Ibiza Španielsko
   30.04.1999Noví spoločníci:
   Paulus Hubertus Josephus Roncken La Granja Azul, Sta. Gertrudis Ibiza Španielsko
   29.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Paulus Hubertus Josephus Roncken La Granja Azul, Sta. Gertrudis Ibiza Španielsko
   15.10.1998Noví spoločníci:
   Vladimír Juhász Beskydská 9 Bratislava
   Ing. Zuzana Juhászová Beskydská 9 Bratislava
   Ing. Martin Jirovec Favorského 1930 Praha 5 - Stodúlky Česká republika
   Paulus Hubertus Josephus Roncken La Granja Azul, Sta. Gertrudis Ibiza Španielsko
   14.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Juhász Beskydská 9 Bratislava
   Ing. Zuzana Juhászová Beskydská 9 Bratislava
   Ing. Martin Jirovec Favorského 1930 Praha 5 - Stodúlky Česká republika
   Paulus Hubertus Josephus Roncken La Granja Azul, Sta. Gertrudis Ibiza Španielsko
   18.03.1993Nové obchodné meno:
   S.T.C. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Beskydská 9 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Vladimír Juhász Beskydská 9 Bratislava
   Ing. Zuzana Juhászová Beskydská 9 Bratislava
   Ing. Martin Jirovec Favorského 1930 Praha 5 - Stodúlky Česká republika
   Paulus Hubertus Josephus Roncken La Granja Azul, Sta. Gertrudis Ibiza Španielsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Vladimír Juhász
   Ing. Zuzana Juhászová