Vytvoriť faktúru

GENERAL TRADING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GENERAL TRADING
IČO 31345247
DIČ 2020839260
IČ DPH SK2020839260
Dátum vzniku 22 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GENERAL TRADING
Štefanovičová 6
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 26 421 €
Zisk 3 058 €
Aktíva 46 297 €
Vlastný kapitál 6 236 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 52,324
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 13,366
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 13,366
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 13,366
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 37,929
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 713
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 300
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 300
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 413
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 37,216
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 695
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 36,521
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,029
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,029
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 52,324
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,295
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 712
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 712
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,114
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,654
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -3,768
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,058
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 43,029
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 43,029
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 603
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 603
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 41,302
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,124
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 26,421
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 26,421
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 26,421
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,336
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 15,106
D. Služby (účtová skupina 51) 677
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 197
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,055
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,055
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,301
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,085
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 10,638
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 67
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 67
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -65
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,020
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 962
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 962
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,058
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31345247 DIČ: 2020839260 IČ DPH: SK2020839260
 • Sídlo: GENERAL TRADING, Štefanovičová 6, 81104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Marca 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Karla Smidžárová Štefanovičová 6 Bratislava 811 04 28.06.2000
  Ing. Aladár Smidžár Štefanovičova 6 Bratislava 811 04 12.04.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Karla Smidžárová 996 € (15%) Štefanovičová 6 Bratislava 811 04
  Ing. Aladár Smidžár 5 643 € (85%) Štefanovičova 6 Bratislava 811 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.04.2005Noví spoločníci:
   Ing. Aladár Smidžár Štefanovičova 6 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Aladár Smidžár Štefanovičova 6 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 12.04.2005
   21.04.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michaela Sabolová Grösslingova 31 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Štepita Furdekova 10 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 28.06.2000
   08.06.2004Nové sidlo:
   Štefanovičová 6 Bratislava 811 04
   Nové predmety činnosti:
   kresličské a konštrukčné práce
   Nový štatutárny orgán:
   Karla Smidžárová Štefanovičová 6 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 28.06.2000
   Ing. Miroslav Štepita Furdekova 10 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 28.06.2000
   07.06.2004Zrušené sidlo:
   Konopná 18 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karla Smidžárová Štefanovičová 6 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 28.06.2000
   Ing. Miroslav Štepita Furdekova 10 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 28.06.2000
   25.04.2002Noví spoločníci:
   Karla Smidžárová Štefanovičová 6 Bratislava 811 04
   Ing. Michaela Sabolová Grösslingova 31 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   Karla Smidžárová Štefanovičová 6 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 28.06.2000
   Ing. Miroslav Štepita Furdekova 10 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 28.06.2000
   24.04.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Jánoši Muškátova 50 Bratislava 821 01
   Michaela Smidžárová Podjavorinskej 7 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Jánoši Muškátova 50 Bratislava 821 01 Skončenie funkcie: 28.06.2000
   Michaela Smidžárová Podjavorinskej 7 Bratislava 811 03 Skončenie funkcie: 28.06.2000
   25.02.2000Nové sidlo:
   Konopná 18 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Karol Jánoši Muškátova 50 Bratislava 821 01
   Michaela Smidžárová Podjavorinskej 7 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Jánoši Muškátova 50 Bratislava 821 01 Skončenie funkcie: 28.06.2000
   Michaela Smidžárová Podjavorinskej 7 Bratislava 811 03 Skončenie funkcie: 28.06.2000
   24.02.2000Zrušené sidlo:
   Páričkova 22 Bratislava 815 46
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Jánoši Muškátova 50 Bratislava 821 01
   Ing. Aladár Smidžár Štefanovičova 6 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Aladár Smidžár Štefanovičova 6 Bratislava 811 04
   30.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Karol Jánoši Muškátova 50 Bratislava 821 01
   Ing. Aladár Smidžár Štefanovičova 6 Bratislava 811 04
   29.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Buday Ševčenkova 13 Bratislava 851 01
   Ing. Karol Jánoši Muškátova 50 Bratislava 821 01
   Ing. Aladár Smidžár Štefanovičova 6 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Buday Ševčenkova 13 Bratislava 851 01
   22.01.1996Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   21.01.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   02.10.1995Nové sidlo:
   Páričkova 22 Bratislava 815 46
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Buday Ševčenkova 13 Bratislava 851 01
   Ing. Karol Jánoši Muškátova 50 Bratislava 821 01
   Ing. Aladár Smidžár Štefanovičova 6 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Buday Ševčenkova 13 Bratislava 851 01
   01.10.1995Zrušené sidlo:
   Radničné nám. 4 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Buday Ševčenkova 13 Bratislava 851 01
   Tatiana Flatová Bradáčova 6 Bratislava 851 02
   Ing. Augustín Goralka Mesačná 20 Bratislava 821 02
   Ing. Aladár Smidžár Štefanovičova 6 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   22.03.1993Nové obchodné meno:
   GENERAL TRADING, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Radničné nám. 4 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Peter Buday Ševčenkova 13 Bratislava 851 01
   Tatiana Flatová Bradáčova 6 Bratislava 851 02
   Ing. Augustín Goralka Mesačná 20 Bratislava 821 02
   Ing. Aladár Smidžár Štefanovičova 6 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Aladár Smidžár Štefanovičova 6 Bratislava 811 04