Vytvoriť faktúru

WIN - WIN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno WIN - WIN
IČO 31345280
DIČ 2020896339
IČ DPH SK2020896339
Dátum vzniku 24 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo WIN - WIN
H. Meličkovej 19
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 111 015 €
Zisk -35 278 €
Aktíva 82 986 €
Vlastný kapitál 17 762 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905164336
Mobile phone(s) 0905164336
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 73,349
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 73,349
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 21,009
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 21,009
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 28,131
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 28,131
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,131
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 24,209
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,749
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 18,460
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 73,349
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -18,492
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 9,815
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 68,525
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -58,710
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -35,278
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 91,841
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 91,841
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 73,785
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 73,785
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 13,950
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,106
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 111,015
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 111,015
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 111,015
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 145,333
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 11,406
D. Služby (účtová skupina 51) 127,105
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,267
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,555
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,555
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -34,318
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -27,496
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -34,318
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -35,278
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31345280 DIČ: 2020896339 IČ DPH: SK2020896339
 • Sídlo: WIN - WIN, H. Meličkovej 19, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Marca 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jana Vinšová Hany Meličkovej 2984/19 Bratislava 841 05 10.03.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jana Vinšová 6 639 € (100%) Hany Meličkovej 2984/19 Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.05.2009Nové obchodné meno:
   WIN - WIN s. r. o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Jana Vinšová Hany Meličkovej 2984/19 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Vinšová Hany Meličkovej 2984/19 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 10.03.2003
   14.05.2009Zrušené obchodné meno:
   SSW SLOVAKIA, spol. s r. o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Vinšová Červeňákova 10 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Vinšová Červeňákova 10 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 10.03.2003
   08.04.2003Nové sidlo:
   H. Meličkovej 19 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Jana Vinšová Červeňákova 10 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Vinšová Červeňákova 10 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 10.03.2003
   07.04.2003Zrušené sidlo:
   H. Meličkovej 15 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Vinš H. Meličkovej 15 Bratislava
   Ing. Jana Vinšová H. Meličkovej 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Vinš H. Meličkovej 15 Bratislava Skončenie funkcie: 10.03.2003
   Ing. Jana Vinšová H. Meličkovej 15 Bratislava
   08.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Karol Vinš H. Meličkovej 15 Bratislava
   Ing. Jana Vinšová H. Meličkovej 15 Bratislava
   07.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Vinš H. Meličkovej 15 Bratislava
   Ing. Jana Vinšová H. Meličkovej 15 Bratislava
   24.03.1993Nové obchodné meno:
   SSW SLOVAKIA, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   H. Meličkovej 15 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb - staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   činnosť realitnej kancelárie
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom a požičiavanie priemyselného tovaru
   nákup a predaj priemyselného, stavebného, potravinárskeho, drogériového tovaru
   poradenská činnosť v oblasti výroby a prevádzkovania zariadení na využívanie alternatívnych zdrojov energií
   Noví spoločníci:
   Ing. Karol Vinš H. Meličkovej 15 Bratislava
   Ing. Jana Vinšová H. Meličkovej 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Karol Vinš H. Meličkovej 15 Bratislava Skončenie funkcie: 10.03.2003
   Ing. Jana Vinšová H. Meličkovej 15 Bratislava