Vytvoriť faktúru

Sysmex Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Sysmex Slovakia
IČO 31345433
DIČ 2020343600
IČ DPH SK2020343600
Dátum vzniku 25 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Sysmex Slovakia
Trenčianska 47
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 639 403 €
Zisk 28 060 €
Aktíva 1 735 272 €
Vlastný kapitál 934 429 €
Kontaktné informácie
Email office@sysmex.sk
Webová stránka http://sk.sysmex-europe.com
Phone(s) +421264532881
Fax(es) 0264281651
Dátum aktualizácie údajov: 26.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,950,663
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 492,170
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 492,170
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 492,170
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,449,259
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 223,824
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 8,084
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 215,740
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,070,580
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,070,018
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,070,018
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 562
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 154,855
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,666
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 146,189
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 9,234
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 9,234
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,950,663
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 962,489
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 35,593
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 891,533
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 891,533
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 28,060
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 988,048
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,132
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,132
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 931,754
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 290,307
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 285,864
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,443
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 550,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 42,638
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 21,072
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 27,737
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 55,162
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 55,162
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 126
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 126
Dátum aktualizácie údajov: 26.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,638,854
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,639,403
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,162,100
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 476,754
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 548
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,583,368
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 435,324
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 68,001
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -11,641
D. Služby (účtová skupina 51) 261,758
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 572,912
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 421,397
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 144,849
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,666
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,378
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 228,462
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 228,462
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 13,465
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,709
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 56,035
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 885,412
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 135
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 57
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 57
XII. Kurzové zisky (663) 75
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,952
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5,061
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 5,061
O. Kurzové straty (563) 334
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 557
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,817
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 50,218
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 22,158
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 22,158
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 28,060
Dátum aktualizácie údajov: 26.08.2016
 • IČO:31345433 DIČ: 2020343600 IČ DPH: SK2020343600
 • Sídlo: Sysmex Slovakia, Trenčianska 47, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Marca 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Justyna Kurycyn Gryfa Pomorskiego 81c/13 Gdynia 81-572 Poľská republika 01.05.2010
  MUDr. Kristián Flek 8. listopadu 341/54 Praha 6 - Břevnov 169 00 Česká republika 01.01.2012
  Claudia Huber Johann-Mohr-Weg 14 Hamburg 227 63 Nemecká spolková republika 04.07.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  SYSMEX EUROPE GMBH 5 643 € (85%) Norderstedt 228 48 Spolková republika Nemecko
  SYSMEX DEUTSCHLAND GMBH 996 € (15%) Norderstedt 228 48 Spolková republika Nemecko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.08.2016Nový štatutárny orgán:
   Claudia Huber Johann-Mohr-Weg 14 Hamburg 227 63 Nemecká spolková republika Vznik funkcie: 04.07.2015
   11.01.2012Nové sidlo:
   Trenčianska 47 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Kristián Flek 8. listopadu 341/54 Praha 6 - Břevnov 169 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.01.2012
   01.03.2011Nový štatutárny orgán:
   Justyna Kurycyn Gryfa Pomorskiego 81c/13 Gdynia 81-572 Poľská republika Vznik funkcie: 01.05.2010
   30.12.2010Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   13.10.2007Nové obchodné meno:
   Sysmex Slovakia s.r.o.
   Noví spoločníci:
   SYSMEX EUROPE GMBH Bornbach 1 Norderstedt 228 48 Spolková republika Nemecko
   SYSMEX DEUTSCHLAND GMBH Bornbach 1 Norderstedt 228 48 Spolková republika Nemecko
   25.03.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov v oblasti strojárenstva
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   reklamná činnosť
   nákup a predaj lekárskej a laboratórnej techniky
   poradenská činnosť v oblasti podnikania