Vytvoriť faktúru

ita agentúra - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ita agentúra
IČO 31345506
DIČ 2020300821
IČ DPH SK2020300821
Dátum vzniku 29 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ita agentúra
Priemyselná 1
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 202 061 €
Zisk 22 963 €
Aktíva 179 374 €
Vlastný kapitál -62 589 €
Kontaktné informácie
Email itafilm@itafilm.sk
Phone(s) 0244633275, 0911201075
Fax(es) 0244633274
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 382,885
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 17,950
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 17,950
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 17,950
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 355,674
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 218,341
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 217,991
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 217,991
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 350
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 137,333
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 269
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 137,064
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 9,261
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 7,992
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 0
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,269
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 382,885
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -39,626
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 239
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 762
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 762
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -70,894
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 116,105
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -186,999
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 22,963
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 422,511
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 411,991
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 327,228
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 327,228
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 69,764
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,435
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 696
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,868
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,952
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,952
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 7,568
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,198,714
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,202,061
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,198,714
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,347
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,169,771
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,181
D. Služby (účtová skupina 51) 1,055,995
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 24,490
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 17,660
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,960
4. Sociálne náklady (527, 528) 870
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 86,050
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 86,050
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 55
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 32,290
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 139,538
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 12
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 12
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,452
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 378
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 378
O. Kurzové straty (563) 394
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 680
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,440
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 30,850
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 7,887
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 7,887
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 22,963
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31345506 DIČ: 2020300821 IČ DPH: SK2020300821
 • Sídlo: ita agentúra, Priemyselná 1, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Marca 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Miroslav Brocko Kovácsova 401 Bratislava 851 10 28.06.1996
  Ing. Peter Kot Ukrajinská 1488/10 Praha 10 Česká republika 28.06.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Miroslav Brocko 3 320 € (50%) Kovácsova 401 Bratislava 851 10
  Ing. Peter Kot 3 320 € (50%) Ukrajinská 1488/10 Praha 10 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.12.2002Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kultúrnych, spoločenských podujatí, seminárov
   Noví spoločníci:
   Miroslav Brocko Kovácsova 401 Bratislava 851 10
   Ing. Peter Kot Ukrajinská 1488/10 Praha 10 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Brocko Kovácsova 401 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 28.06.1996
   Ing. Peter Kot Ukrajinská 1488/10 Praha 10 Česká republika Vznik funkcie: 28.06.1996
   01.12.2002Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Brocko Kovácsova 401 Bratislava 851 10
   Ing. Peter Kot Hodálova 468/10 Bratislava 841 04
   Robert Kot avenue A. Madoux 143 BRUXELLES 1150 Belgicko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Brocko Kovácsova 401 Bratislava 851 10
   Ing. Peter Kot Hodálova 468/10 Bratislava 841 04
   21.05.2001Nové obchodné meno:
   ita agentúra, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   20.05.2001Zrušené obchodné meno:
   ITAFILM, s.r.o.
   03.11.2000Nové obchodné meno:
   ITAFILM, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Priemyselná 1 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Robert Kot avenue A. Madoux 143 BRUXELLES 1150 Belgicko
   02.11.2000Zrušené obchodné meno:
   Informačná a propagačná turistická agentúra ITA Slovakia, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Poľná 5 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Robert Kot Vazovova 15 Bratislava
   17.05.2000Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie kina
   výroba, šírenie a verejné uvádzanie audiovizuálnych a obrazových záznamov
   Noví spoločníci:
   Miroslav Brocko Kovácsova 401 Bratislava 851 10
   Ing. Peter Kot Hodálova 468/10 Bratislava 841 04
   Robert Kot Vazovova 15 Bratislava
   16.05.2000Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Brocko Kovácsova 401 Bratislava 851 10
   Robert Kot Vazovova 15 Bratislava
   Ing. Peter Kot Púpavová 44 Bratislava 841 04
   27.05.1997Nové sidlo:
   Poľná 5 Bratislava 811 08
   Nové predmety činnosti:
   organizačné zabezpečenie domácich a medzinárodných turistických výstav, veľtrhov a podujatí
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   podnikateľské poradenstvo
   technicko - organizačné zabezpečenie školení, a seminárov v oblasti cestovného ruchu
   vydavateľská činnosť - neperiodické publikácie
   reklamná a propagačná činnosť
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Miroslav Brocko Kovácsova 401 Bratislava 851 10
   Robert Kot Vazovova 15 Bratislava
   Ing. Peter Kot Púpavová 44 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Brocko Kovácsova 401 Bratislava 851 10
   Ing. Peter Kot Hodálova 468/10 Bratislava 841 04
   26.05.1997Zrušené sidlo:
   Vazovova 15 Bratislava 811 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestnej kancelárie
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   organizačné zabezpečenie domácich a medzinárodných turistických výstav, veľtrhov a podujatí
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   podnikateľské poradenstvo
   technicko - organizačné zabezpečenie školení a seminárov v oblasti cestovného ruchu
   vydavateľská činnosť - neperiodické publikácie
   reklamná a propagačná činnosť
   vydávanie kníh
   vydávanie novín
   vydávanie časopisov a iných periodických publikácií
   Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Brocko Kovácsova 401 Bratislava 851 10
   Ing. Peter Kot Púpavová 44 Bratislava 841 04
   Ing. Jana Kotová Vazovova 15 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jana Kotová Vazovova 15 Bratislava 811 07
   16.12.1993Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestnej kancelárie
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   organizačné zabezpečenie domácich a medzinárodných turistických výstav, veľtrhov a podujatí
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   podnikateľské poradenstvo
   technicko - organizačné zabezpečenie školení a seminárov v oblasti cestovného ruchu
   vydavateľská činnosť - neperiodické publikácie
   reklamná a propagačná činnosť
   vydávanie kníh
   vydávanie novín
   vydávanie časopisov a iných periodických publikácií
   15.12.1993Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   organizač. zabezpeč. domácich a medzinárodných turistických výstav, veľtrhov a podujatí
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   podnikateľské poradenstvo
   technicko-organizač. zabezpeč. školení a seminárov v oblasti cestovného ruchu
   vydavateľská činnosť - neperiodické publikácie
   reklamná a propagačná činnosť
   29.03.1993Nové obchodné meno:
   Informačná a propagačná turistická agentúra ITA Slovakia, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vazovova 15 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   organizač. zabezpeč. domácich a medzinárodných turistických výstav, veľtrhov a podujatí
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   podnikateľské poradenstvo
   technicko-organizač. zabezpeč. školení a seminárov v oblasti cestovného ruchu
   vydavateľská činnosť - neperiodické publikácie
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Miroslav Brocko Kovácsova 401 Bratislava 851 10
   Ing. Peter Kot Púpavová 44 Bratislava 841 04
   Ing. Jana Kotová Vazovova 15 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jana Kotová Vazovova 15 Bratislava 811 07