Vytvoriť faktúru

AlcaPolis Real - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AlcaPolis Real
IČO 31345522
DIČ 2020896350
Dátum vzniku 08 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AlcaPolis Real
Mlynské nivy 56
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 49 690 €
Zisk -5 155 €
Aktíva 4 335 500 €
Vlastný kapitál 3 352 010 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 80,896
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 80,896
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,896,976
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 6,421,699
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,349,858
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 125,419
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 7,977,872
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,346,855
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 2,900,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 444,707
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,155
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,631,017
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 4,630,517
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,629,037
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,000
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 500
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 49,690
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 7,670
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 42,020
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 59,002
C. Služby (účtová skupina 51) 1,777
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,804
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,409
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 42,020
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,992
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -9,312
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 5,893
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 5,207
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 500
X. Výnosové úroky (662) 4,707
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 569
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 500
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 69
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 4,638
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,674
P. Daň z príjmov (591, 595) 481
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -5,155
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4272340.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31345522 DIČ: 2020896350
 • Sídlo: AlcaPolis Real, Mlynské nivy 56, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Marca 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Gustáv Laca Bellova 12E Bratislava 831 01 25.05.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Gustáv Laca 996 € (15%) Bellova 12E Bratislava 831 01
  AlcaGroup CZ, s.r.o. 5 643 € (85%) Praha 150 00 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.08.2012Nové obchodné meno:
   AlcaPolis Real s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mlynské nivy 56 Bratislava 821 05
   06.08.2012Zrušené obchodné meno:
   Estimat, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Mierová 167C Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Laca Mierová 167C Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 06.03.2006
   30.05.2008Noví spoločníci:
   AlcaGroup CZ, s.r.o. Musílkova 172/58 Praha 150 00 Česká republika
   29.05.2008Zrušeny spoločníci:
   KORUNA Invest a.s. IČO: 35 727 675 Holíčska 12 Bratislava 851 05
   06.04.2006Nové sidlo:
   Mierová 167C Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod )
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností ( realitná činnosť )
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   výroba reklamy výpočtovou technikou
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   technicko- organizačné zabezpečenie výstav, kurzov a školení
   technické poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky
   usporadúvanie zábavných podujatí
   reprografické práce
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   inžinierska činnosť- obstarávateľská činnosť v stavebníctve
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom motorových vozidiel
   poradenská činnosť v oblasti reklamy a marketingu
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájmom
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   Noví spoločníci:
   Ing. Gustáv Laca Bellova 12E Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gustáv Laca Bellova 12E Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 25.05.2001
   Ján Laca Mierová 167C Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 06.03.2006
   05.04.2006Zrušené sidlo:
   Ukrajinská 10 Bratislava 831 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   inžiniersko-investičná činnosť
   kúpa, predaj, prenájom, leasing nehnuteľností
   konzultačno, poradenská a sprostredkovateľská činnosť v uvedenom predmete podnikania
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gustáv Laca Ukrajinská 10 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gustáv Laca Ukrajinská 10 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 25.05.2001
   31.05.2004Nové sidlo:
   Ukrajinská 10 Bratislava 831 02
   Noví spoločníci:
   KORUNA Invest a.s. IČO: 35 727 675 Holíčska 12 Bratislava 851 05
   30.05.2004Zrušené sidlo:
   Votrubova 8 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   KORUNA Consulting s.r.o. IČO: 36 224 979 Holíčska 12 Bratislava 851 05
   12.05.2003Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Gustáv Laca Ukrajinská 10 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 25.05.2001
   11.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Gustáv Laca Ukrajinská 10 Bratislava 831 02
   Valentín Mikuš Votrubova 8 Bratislava 821 09 Skončenie funkcie: 16.12.2002
   28.11.2001Nové sidlo:
   Votrubova 8 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Valentín Mikuš Votrubova 8 Bratislava 821 09 Skončenie funkcie: 16.12.2002
   27.11.2001Zrušené sidlo:
   Hodálova 4 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   19.06.2001Noví spoločníci:
   KORUNA Consulting s.r.o. IČO: 36 224 979 Holíčska 12 Bratislava 851 05
   Ing. Gustáv Laca Ukrajinská 10 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gustáv Laca Ukrajinská 10 Bratislava 831 02
   18.06.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Šindléry Belinského 2 Bratislava 851 01
   Ing. Hartwig Karrer Bahnhofstrasse 4 Braunau am Inn A-5280 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Šindléry Belinského 2 Bratislava 851 01
   25.04.2000Noví spoločníci:
   Ing. Hartwig Karrer Bahnhofstrasse 4 Braunau am Inn A-5280 Rakúsko
   24.04.2000Zrušeny spoločníci:
   COŽ, a.s. Bratislava IČO: 31 366 996 Mlynské Nivy 56 Bratislava 827 99
   03.04.2000Noví spoločníci:
   COŽ, a.s. Bratislava IČO: 31 366 996 Mlynské Nivy 56 Bratislava 827 99
   Ing. Peter Šindléry Belinského 2 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Šindléry Belinského 2 Bratislava 851 01
   02.04.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Izakovič Novackého 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Izakovič Novackého 6 Bratislava
   08.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Izakovič Novackého 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Izakovič Novackého 6 Bratislava
   07.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Izakovič Novackého 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Izakovič Novackého 6 Bratislava
   08.03.1993Nové obchodné meno:
   Estimat, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hodálova 4 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inžiniersko-investičná činnosť
   kúpa, predaj, prenájom, leasing nehnuteľností
   konzultačno, poradenská a sprostredkovateľská činnosť v uvedenom predmete podnikania
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Izakovič Novackého 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Izakovič Novackého 6 Bratislava