Vytvoriť faktúru

PŠP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PŠP
IČO 31345549
DIČ 2020343611
IČ DPH SK2020343611
Dátum vzniku 29 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PŠP
Pri kríži 10
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 74 944 €
Zisk -1 566 €
Aktíva 102 404 €
Vlastný kapitál 10 784 €
Kontaktné informácie
Email mail@kovovyrobapsp.sk
Webová stránka http://www.kovovyrobapsp.sk
Mobile phone(s) +421903761682
Fax(es) 0264361682
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 104,068
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 85,487
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 85,487
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 142
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 76,996
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,000
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 3,349
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 18,577
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 10,493
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 10,493
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,493
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,084
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,941
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,143
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 104,068
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,218
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,813
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 18,915
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -15,102
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,566
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 94,850
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 94,850
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,951
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,951
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 88,658
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,117
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 560
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,564
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 74,943
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 74,944
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 21,946
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 52,998
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 74,851
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 18,145
D. Služby (účtová skupina 51) 35,316
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 19,657
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 14,581
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,977
4. Sociálne náklady (527, 528) 99
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,730
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 93
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 21,483
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 699
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 699
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -699
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -606
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,566
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31345549 DIČ: 2020343611 IČ DPH: SK2020343611
 • Sídlo: PŠP, Pri kríži 10, 84102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Marca 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Emanuel Šimeček Pri kríži 10 Bratislava 841 02 20.12.2007
  Daniela Šimečková Pri Kríži 2194/10 Bratislava-Dúbravka 841 02 02.05.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Emanuel Šimeček 3 500 € (50%) Pri kríži 10 Bratislava 841 02
  Daniela Šimečková 3 500 € (50%) Pri Kríži 2194/10 Bratislava-Dúbravka 841 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.05.2012Noví spoločníci:
   Daniela Šimečková Pri Kríži 2194/10 Bratislava-Dúbravka 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Daniela Šimečková Pri Kríži 2194/10 Bratislava-Dúbravka 841 02 Vznik funkcie: 02.05.2012
   09.04.2008Nový štatutárny orgán:
   Emanuel Šimeček Pri kríži 10 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 20.12.2007
   08.04.2008Zrušeny spoločníci:
   Pavol Polák Pekníkova 7 Bratislava 841 02
   Peter Polák Eisnerova 44 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Polák Pekníkova 7 Bratislava 841 02
   Peter Polák Eisnerova 44 Bratislava 841 07
   Emanuel Šimeček Pri kríži 10 Bratislava 841 02
   17.09.2001Nové obchodné meno:
   PŠP s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pri kríži 10 Bratislava 841 02
   Nové predmety činnosti:
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb a ich zmien
   vedenie uskutočňovania jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre vyššie uvedené stavby
   zámočníctvo
   prenájom hnuteľného majetku
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
   mechanické úpravy na zákazku
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Emanuel Šimeček Pri kríži 10 Bratislava - Dúbravka 841 02
   Pavol Polák Pekníkova 7 Bratislava 841 02
   Peter Polák Eisnerova 44 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavol Polák Pekníkova 7 Bratislava 841 02
   Peter Polák Eisnerova 44 Bratislava 841 07
   Emanuel Šimeček Pri kríži 10 Bratislava 841 02
   16.09.2001Zrušené obchodné meno:
   POLÁK & POLÁK s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Pekníkova 7 Bratislava 841 01
   Zrušeny spoločníci:
   Pavol Polák Pekníkova 7 Bratislava
   Peter Polák Eisnerova 44 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavol Polák
   Peter Polák
   29.03.1993Nové obchodné meno:
   POLÁK & POLÁK s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pekníkova 7 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Stolárska výroba.
   Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj. /Obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením./
   Noví spoločníci:
   Pavol Polák Pekníkova 7 Bratislava
   Peter Polák Eisnerova 44 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavol Polák
   Peter Polák