Vytvoriť faktúru

TA Triumph - Adler Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TA Triumph - Adler Slovakia
IČO 31345638
DIČ 2020298005
IČ DPH SK2020298005
Dátum vzniku 30 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TA Triumph - Adler Slovakia
Plynárenská 2
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 679 664 €
Zisk -38 011 €
Aktíva 192 175 €
Vlastný kapitál -123 584 €
Kontaktné informácie
Email obchod.ba@ta-slovakia.sk
Webová stránka http://www.ta-slovakia.sk
Phone(s) +421253415466, +421253413597
Fax(es) 0253415278
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 143,263
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 15,672
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 525
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 525
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 15,147
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 247
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14,900
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 124,246
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 63,272
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 63,272
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 38,688
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 38,688
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 38,688
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 22,286
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,354
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 19,932
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,345
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,305
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 40
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 143,263
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -161,596
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 147,713
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,488
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,488
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -281,425
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -281,425
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -38,011
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 304,859
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 353
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 46
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 307
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 299,758
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 269,987
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 269,987
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,737
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,983
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,010
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,041
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,748
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,348
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 400
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 674,715
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 679,664
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 491,019
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 183,696
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,028
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,921
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 717,574
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 384,300
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 78,656
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -4,095
D. Služby (účtová skupina 51) 65,328
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 162,771
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 87,651
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 30,000
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 41,318
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,802
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,857
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 22,975
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22,975
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 199
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,583
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -37,910
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 150,526
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 918
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 259
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 259
O. Kurzové straty (563) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 658
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -914
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -38,824
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -813
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) -813
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -38,011
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31345638 DIČ: 2020298005 IČ DPH: SK2020298005
 • Sídlo: TA Triumph - Adler Slovakia, Plynárenská 2, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Marca 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Miroslav Korniet Tulská 103 Banská Bystrica 974 04 02.06.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  CHC Copia Holding CSFR GmbH 6 639 € (100%) Norimberg 904 49 Nemecká spolková republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.11.2013Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   20.11.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mária Drobcová Šancová 54 Bratislava
   15.06.2010Nové obchodné meno:
   TA Triumph - Adler Slovakia s. r. o.
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Korniet Tulská 103 Banská Bystrica 974 04 Vznik funkcie: 02.06.2010
   14.06.2010Zrušené obchodné meno:
   Triumph - Adler Slovakia s. r. o.
   31.05.2010Nové obchodné meno:
   Triumph - Adler Slovakia s. r. o.
   Nové sidlo:
   Plynárenská 2 Bratislava 821 09
   30.05.2010Zrušené obchodné meno:
   UTAX Slovakia, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Gajova 4 Bratislava 811 09
   04.09.2009Noví spoločníci:
   CHC Copia Holding CSFR GmbH Südwestpark 23 Norimberg 904 49 Nemecká spolková republika
   03.09.2009Zrušeny spoločníci:
   TA Triumph-Adler Česká republika s. r. o. Michelská 12a/čp. 18 Praha 4 145 01 Česká republika
   Ing. Mária Drobcová Šancová 54 Bratislava
   05.11.2008Noví spoločníci:
   TA Triumph-Adler Česká republika s. r. o. Michelská 12a/čp. 18 Praha 4 145 01 Česká republika
   04.11.2008Zrušeny spoločníci:
   UTAX Bűrosysteme, s.r.o. Michelská 12a Praha Česká republika
   25.08.1999Nové obchodné meno:
   UTAX Slovakia, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   UTAX Bűrosysteme, s.r.o. Michelská 12a Praha Česká republika
   Ing. Mária Drobcová Šancová 54 Bratislava
   24.08.1999Zrušené obchodné meno:
   Bürosysteme Slovakia, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   UTAX Bűrosysteme, s.r.o. Michelská 12a Praha Česká republika
   Ing. Mária Drobcová Šancová 54 Bratislava
   28.09.1998Noví spoločníci:
   UTAX Bűrosysteme, s.r.o. Michelská 12a Praha Česká republika
   Ing. Mária Drobcová Šancová 54 Bratislava
   27.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Bürosysteme, s.r.o. Bubenská 1 Praha Česká republika
   Ing. Mária Drobcová Malinovského 54 Bratislava
   30.03.1993Nové obchodné meno:
   Bürosysteme Slovakia, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Gajova 4 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a servis kancelárskej techniky, prístrojov a zariadení automatizácie administratívnych prác, rozmnožovacích a kopírovacích strojov, výpočtových systémov, zariadení pre polygrafiu a tlačiarne, vrátane príslušenstva a náhradných dielov
   prenájom, leasing priemyselného tovaru, strojov a zariadení
   poskytovanie softwaru
   reklamná a inzertná činnosť
   poradenská a školiaca činnosť v oblasti obchodu, výpočtovej techniky
   poradenská činnosť v oblasti reklamy a inzercie
   kopírovacie služby
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Bürosysteme, s.r.o. Bubenská 1 Praha Česká republika
   Ing. Mária Drobcová Malinovského 54 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mária Drobcová Šancová 54 Bratislava