Vytvoriť faktúru

KVASNICA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno KVASNICA
IČO 31345719
DIČ 2020301030
IČ DPH SK2020301030
Dátum vzniku 31 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KVASNICA
Strojárenská 14
90027
Bernolákovo
Finančné informácie
Tržby a výnosy 170 220 €
Zisk 26 470 €
Aktíva 106 184 €
Vlastný kapitál 44 802 €
Kontaktné informácie
Email kvasnica-trojkolky@stonline.sk
Phone(s) 0245649724, 0245649725, 0903728849
Mobile phone(s) +421903728849, 0903728849
Fax(es) 0245649725
Dátum aktualizácie údajov: 23.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 48,274
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 48,274
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 118,262
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 31,402
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,403
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 52,342
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 166,536
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 92,283
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 58,509
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 26,470
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 74,253
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 27,271
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 45,997
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 13,315
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 9,047
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 23,635
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 400
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 585
Dátum aktualizácie údajov: 23.01.2017
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 170,220
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 154,250
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 12,917
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,053
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 131,987
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 70,938
C. Služby (účtová skupina 51) 41,707
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 616
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 9,430
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 6,857
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,439
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 38,233
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 41,605
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,111
M. Nákladové úroky (562) 737
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 374
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,110
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 37,123
P. Daň z príjmov (591, 595) 10,653
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 26,470
Dátum aktualizácie údajov: 23.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 23.01.2017