Vytvoriť faktúru

KVASNICA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KVASNICA
IČO 31345719
DIČ 2020301030
IČ DPH SK2020301030
Dátum vzniku 31 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KVASNICA
Strojárenská 14
90027
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 170 277 €
Zisk 21 011 €
Aktíva 106 184 €
Vlastný kapitál 44 802 €
Kontaktné informácie
Email kvasnica-trojkolky@stonline.sk
Phone(s) 0245649724, 0245649725, 0903728849
Mobile phone(s) +421903728849, 0903728849
Fax(es) 0245649725
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 20,366
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 20,366
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 20,366
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 131,871
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 24
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 50,807
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 21,694
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 50,780
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 152,237
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 65,813
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 37,498
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 21,011
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 86,424
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 10,619
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 74,668
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 16,987
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,598
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 49,083
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 400
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 737
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 170,277
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 169,416
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 861
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 142,764
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 86,071
C. Služby (účtová skupina 51) 48,116
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 507
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 7,024
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,046
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 27,513
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 35,229
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 970
M. Nákladové úroky (562) 602
N. Kurzové straty (563) 2
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 366
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -969
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 26,544
P. Daň z príjmov (591, 595) 5,533
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 21,011
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31345719 DIČ: 2020301030 IČ DPH: SK2020301030
 • Sídlo: KVASNICA, Strojárenská 14, 90027, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Marca 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Dušan Kvasnica riaditeľ Strojárenská 14 Bernolákovo 900 27 31.03.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Dušan Kvasnica 4 316 € (65%) Strojárenská 14 Bernolákovo 900 27
  Martin Kvasnica 1 328 € (20%) Most pri Bratislave 900 46
  Dušan Kvasnica, ml. 996 € (15%) Bratislava 851 10
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.01.2010Noví spoločníci:
   Martin Kvasnica 498 Most pri Bratislave 900 46
   Dušan Kvasnica, ml. Rebríčková 5 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Kvasnica, ml. Rebríčková 5 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 07.10.2004
   13.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Martin Kvasnica Štefanovičova 14 Bratislava
   Dušan Kvasnica, ml. Strojárenská 14 Bernolákovo 900 27
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Kvasnica, ml. Strojárenská 14 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 07.10.2004
   25.11.2004Noví spoločníci:
   Dušan Kvasnica Strojárenská 14 Bernolákovo 900 27
   Dušan Kvasnica, ml. Strojárenská 14 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Kvasnica, ml. Strojárenská 14 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 07.10.2004
   24.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Dušan Kvasnica Štefanovičova 14 Bratislava
   Dušan Kvasnica ml. Štefanovičova 14 Bratislava
   Mgr. Alexander Rakovský Rovníkova 4 Bratislava
   29.07.2003Nové sidlo:
   Strojárenská 14 Bernolákovo 900 27
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Kvasnica - riaditeľ Strojárenská 14 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 31.03.1993
   28.07.2003Zrušené sidlo:
   Štefanovičova 14 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Kvasnica - riaditeľ Štefanovičova 14 Bratislava
   11.12.2001Noví spoločníci:
   Martin Kvasnica Štefanovičova 14 Bratislava
   Dušan Kvasnica Štefanovičova 14 Bratislava
   Dušan Kvasnica ml. Štefanovičova 14 Bratislava
   Mgr. Alexander Rakovský Rovníkova 4 Bratislava
   10.12.2001Zrušeny spoločníci:
   Dušan Kvasnica Štefanovičova 14 Bratislava
   Martin Kvasnica Štefanovičova 14 Bratislava
   Dušan Kvasnica ml. Štefanovičova 14 Bratislava
   Mgr. Alexander Rakovský Rovníkova 4 Bratislava
   28.06.2001Nové predmety činnosti:
   výroba, oprava a úprava zdravotníckych pomôcok - servis, opravy a úpravy dvoj-, troj- a štvorkolesových vozíkov pre zdravotne postihnutých
   Noví spoločníci:
   Dušan Kvasnica Štefanovičova 14 Bratislava
   Martin Kvasnica Štefanovičova 14 Bratislava
   Dušan Kvasnica ml. Štefanovičova 14 Bratislava
   27.06.2001Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie biliardových stolov
   Zrušeny spoločníci:
   Dušan Kvasnica Štefanovičova 14 Bratislava
   Martin Kvasnica Štefanovičova 14 Bratislava
   01.02.1999Noví spoločníci:
   Dušan Kvasnica Štefanovičova 14 Bratislava
   Martin Kvasnica Štefanovičova 14 Bratislava
   Mgr. Alexander Rakovský Rovníkova 4 Bratislava
   31.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Dušan Kvasnica Štefanovičova 14 Bratislava
   Martin Kvasnica Štefanovičova 14 Bratislava
   Mgr. Alexander Rakovský Ostredská 6 Bratislava
   08.03.1995Noví spoločníci:
   Dušan Kvasnica Štefanovičova 14 Bratislava
   Martin Kvasnica Štefanovičova 14 Bratislava
   Mgr. Alexander Rakovský Ostredská 6 Bratislava
   07.03.1995Zrušeny spoločníci:
   Dušan Kvasnica Štefanovičova 14 Bratislava
   Mgr. Alexander Rakovský Muškátova 42 Bratislava 821 01
   08.04.1994Nové predmety činnosti:
   nájom a prenájom strojov, prístrojov a priemyselného tovaru
   prevádzkovanie biliardových stolov
   15.06.1993Nové obchodné meno:
   KVASNICA, spol. s r. o.
   Noví spoločníci:
   Dušan Kvasnica Štefanovičova 14 Bratislava
   Mgr. Alexander Rakovský Muškátova 42 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   14.06.1993Zrušené obchodné meno:
   KAPA, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Dušan Kvasnica Štefanovičova 14 Bratislava
   Ing. Pavol Škrabák Brnianska 41 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Škrabák - riaditeľ
   31.03.1993Nové obchodné meno:
   KAPA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Štefanovičova 14 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba a montáž bicyklov a cyklistických komponentov
   nákup a predaj bicyklov a cyklistických komponentov
   mechanické, povrchové úpravy kovov
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Dušan Kvasnica Štefanovičova 14 Bratislava
   Ing. Pavol Škrabák Brnianska 41 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dušan Kvasnica - riaditeľ Štefanovičova 14 Bratislava
   Ing. Pavol Škrabák - riaditeľ