Vytvoriť faktúru

AVA Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AVA Bratislava
IČO 31345760
DIČ 2020345470
IČ DPH SK2020345470
Dátum vzniku 22 Marca 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AVA Bratislava
Staré Grúnty 61
84253
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 479 861 €
Zisk -6 645 €
Aktíva 238 407 €
Vlastný kapitál -106 885 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 27,741
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 27,741
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 27,741
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 159,534
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 93,408
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,045
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 35,829
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 187,275
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -110,450
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 4,819
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -115,263
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,645
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 297,725
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,524
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 296,201
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 132,579
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 14,507
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 436
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 148,679
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 479,861
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 476,090
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,771
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 463,640
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 333,354
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 14,228
C. Služby (účtová skupina 51) 93,092
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 12,997
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,029
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 8,800
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 140
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 16,221
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 35,416
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 5
X. Výnosové úroky (662) 5
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 21,656
M. Nákladové úroky (562) 20,825
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 831
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -21,651
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -5,430
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,215
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -6,645
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31345760 DIČ: 2020345470 IČ DPH: SK2020345470
 • Sídlo: AVA Bratislava, Staré Grúnty 61, 84253, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Marca 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vladmír Teper H. Meličkovej 10 Bratislava 21.12.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Vladimír Teper 6 639 € (100%) Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.06.2003Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   24.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Daniela Teperová H. Meličkovej 10 Bratislava Skončenie funkcie: 02.12.2002
   21.12.1998Nové sidlo:
   Staré Grúnty 61 Bratislava 842 53
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Teper Hany Meličkovej 10 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladmír Teper H. Meličkovej 10 Bratislava
   Ing. Daniela Teperová H. Meličkovej 10 Bratislava Skončenie funkcie: 02.12.2002
   20.12.1998Zrušené sidlo:
   Dúbravská 2 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Teper Hany Meličkovej 10 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vítězslav Peper
   Ing. Vladmír Teper
   Zdena Železníková
   11.04.1996Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Teper Hany Meličkovej 10 Bratislava 841 05
   10.04.1996Zrušeny spoločníci:
   AVA spol. s r.o. Nám. Slobody 57 Slušovice Česká republika
   Ing. Vladimír Teper Hany Meličkovej 10 Bratislava
   22.03.1993Nové obchodné meno:
   AVA Bratislava spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Dúbravská 2 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   výroba potravinárskych prípravkov
   výroba drobných drevených predmetov
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   Noví spoločníci:
   AVA spol. s r.o. Nám. Slobody 57 Slušovice Česká republika
   Ing. Vladimír Teper Hany Meličkovej 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vítězslav Peper
   Ing. Vladmír Teper
   Zdena Železníková